DI Mener:

Mediepolitik - Fremtidens public service

Ny medieaftale skal sikre mere konkurrence inden for public service. Samtidig skal DR ikke længere konkurrere på kommercielle vilkår med licensmidler i ryggen.

Public service er et vigtigt kulturpolitisk instrument, der kan sikre borgerne adgang til neutral og kvalificeret oplysning og nyhedsformidling. DI bakker derfor op om en markant, dansk public service politik, der kan understøtte udviklingen af formidling af nyheder og oplysning, debat, kunst samt undervisning af en international standard.

Public service finansieres i Danmark gennem licensmidler, hvor hovedparten går til DR, som til gengæld skal leve op til en public service kontrakt, som er baseret på den brede mediepolitiske aftale for 2015-2018. Aftalen blev indgået af samtlige partier i daværende Folketing i 2014.

DI mener, at en ny medieaftale for det første skal sikre, at DR holder fokus på kerneydelser inden for public service. Det vil mindske konkurrenceforvridningen i forhold til private medievirksomheder.

For det andet skal private aktører i højere grad kunne byde ind på public service opgaver med det mål at skabe innovation, dynamik og vækst.

DR skal fokusere på kerneydelser

DI præsenterede i juni 2016 en analyse af DR’s tv-programudbud. Den viste, at de underholdende programmer udgjorde godt 60 pct. af tv-sendefladen i en konkret uge. DI finder det urimeligt, at DR – med licensmidler i ryggen – i så stort omfang viser underholdning for at konkurrere på tv-markedet.

Derudover har DR udviklet en stor webtjeneste, som direkte konkurrerer med de kommercielle nyheds- og underholdningssites. DI mener som udgangspunkt ikke, at DR bør bruge licensmidler til at købe udenlandsk produceret indhold til sin webtjeneste, da det virker stærkt konkurrenceforvridende over for de private medievirksomheder.

Omvendt skal tredjeparts tv-platforme i langt højere grad kunne vise alt DR-indhold til danske seere – fra kulturarv til dansk drama og børne- og ungdoms-tv. Dette er i overensstemmelse med princippet om, at public service skal skade private medievirksomheder mindst muligt.

Mere konkurrence vil styrke public service

Konkurrence er en god motor for innovation og kulturel mangfoldighed. Det er Radio24Syv et godt eksempel på. Alligevel udgør den åbne Public Service-Pulje for private aktører kun én procent af licensmidlerne. DI opfordrer til, at en betydeligt større del af public service opgaverne bliver konkurrenceudsat, og foreslår, at Public Service-Puljen på sigt bliver hævet til ti procent af licensmidlerne.

DI støtter, at TV2 – herunder de otte TV2-regionale stationer - bliver privatiseret med de public service forpligtelser, stationen er underlagt i dag. De regionale kanaler udfylder en vigtig public service rolle i det danske mediebillede. Hvis TV2 udbydes uden public service forpligtelser, anbefaler DI, at de regionale kanaler bliver udbudt for sig.

Søren Cajus

Seniorchefkonsulent