DI Mener:

Mediepolitikken skal understøtte et fair dansk mediemarked i vækst

Medieaftalen har til hensigt at styrke mangfoldigheden i det danske medielandskab. DI støtter disse målsætninger og har en række ønsker til udmøntningen af medieaftalen.

Det danske mediemarked er under kraftig forandring. Digitaliseringen og internettet har medført en betydelig globalisering af medieudbuddet i de senere år. I dag kan danskere vælge udenlandske nyhedsmedier, streamingtjenester og tv-stationer på lige fod med de danske. Hertil kommer dataficering, som målretter virksomhedernes online relationer til brugerne, hvilket fuldstændigt har ændret spillepladen for det danske annoncemarked.

De sociale medier, streaming, podcasts og e-sport vinder frem, mens især de trykte og lokale nyhedsmedier er i stigende grad sat under pres.

Det er vigtigt, at Danmarks mediepolitik tager afsæt i disse markedsstrømninger, så vi sikrer en platform, der understøtter et fair dansk mediemarked i vækst.

Medieaftalen for perioden 2019-2023 har til hensigt at styrke mangfoldigheden i det danske medielandskab og give kultur en mere fremtrædende plads. Vi støtter disse målsætninger.

Medieaftalen skal udmøntes i den kommende periode. Her ligger en række vigtige opgaver:

  • Streamingtjenesters investeringsforpligtelser: Det fremgår af medieaftalen, at udbydere af streamingtjenester skal investere to pct. af omsætningen i dansksproget indhold. DI mener, at det er afgørende, at der skabes klare rammer for kriterierne for dansksproget indhold og for hvilke tjenester, som er omfattet.
  • Omlægning af mediestøtteordningen: Ifølge medieaftalen skal mediestøtteordningen omlægges, så momsfritagelse for trykte aviser fremover også skal gælde for internetbaserede nyhedsmagasiner. DI mener, at 0-momsen bør afskaffes og erstattes af en direkte mediestøtte, som baserer sig på indholdsmæssige mediepolitiske kriterier. DI er bekymret for, at den konkurrenceforvridning, der gælder for støtten til de trykte nyhedsmedier i forhold til magasiner, vil blive overført til de digitale medier.
  • Vedr. udvidelse af Public-Service-Puljen. DI støtter en større Public-Service-Pulje, der kan bidrage til at få udviklet indhold, som markedet ikke selv kan levere, samtidigt med at konkurrencen styrkes. DI ønsker, at Public-Service-Puljen fortsat skal være målrettet visuel indholdsproduktion.
  • Adgang til DR’s egenproduktioner: DI støtter, at DR skal stille de egenproduktioner, som DR ikke selv anvender, til rådighed for andre medieaktører. DI efterspørger i forlængelse heraf, at der udarbejdes klare principper for fastsættelse af en fair markedspris for denne tilrådighedsstillelse.
  • Modernisering af blankmedieordning: Blankmedieordningen skal revideres, så den gør op med den nuværende forskelsbehandling mellem løse og indbyggede hukommelsesmedier. DI ønsker ikke, at smartphones, tablets og smart tv skal pålægges en ekstra ny teknologiafgift. Vi støtter selvfølgelig, at kunstnere skal have betaling for deres værker. DI mener, at kompensationen for ulovlig privatkopiering skal løses gennem licensaftaler, som man kender det fra streamingtjenesterne Spotify, Viaplay, Youtube mv.
  • National esport-strategi: DI støtter, at der udarbejdes en national esport-strategi, der favner hele værdikæden fra børn og unge, der gamer i den lokale fritidsklub, til softwareudvikling og professionelle turneringer.

Søren Cajus

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3913
  • Mobil +45 2851 1969
  • E-mail scp@di.dk