DI Mener:

Myndigheder kommer virksomhederne i møde

Fremtidens offentlige løsninger tager udgangspunkt i virksomhedernes virkelighed, deres it-systemer og deres arbejdsgange. Det er DI's vision.

Danmark er et digitalt foregangsland, men i den daglige drift er der stadig et stort uudnyttet potentiale i en stærkere sammenhæng mellem de offentlige it-systemer, og virksomhedernes systemer. Vi kan effektivisere både tilsyn, kontrol, bevillinger og tilladelser, hvis vi bruger de muligheder, der er i de nyeste teknologier på markedet og i automatisk deling af data.

Myndighederne skal fremover tage udgangspunkt i virksomhedernes systemer, og virksomhederne skal kunne dele data med det offentlige direkte fra deres systemer. På den måde vil kravene til indberetning blive opfyldt
automatisk, i stedet for at virksomhederne skal taste det hele ind en gang til, hver gang der skal indberettes, eller virksomheden skal sende informationerne i en mail.

Automatisk kommunikation mellem myndigheder og virksomheder vil samtidig give bedre sagsbehandling i det offentlige. Vi får effektive sagsgange og giver medarbejderen i det offentlig mere tid til at svare på spørgsmål og vejlede virksomhederne om lovgivning og ændringer, som ikke kan sættes på en formel. Når data indrapporteres automatisk sikrer vi desuden, at oplysningerne er korrekte, så vi undgår fejl og snyd.

Mødet med myndighederne kan også være med til at sætte skub i virksomhedernes digitalisering. Hvis de kan spare tid og besvær ved at indberette automatisk, så er der en bedre businesscase i at opgradere virksomhedens regnskabssystemer.

Det her skal vi lykkes med

Hvis mødet med det offentlige skal opleves så problemfrit som muligt, kræver det, at myndigheder og erhvervsliv får en del ting på plads i fællesskab.

Vi skal finde modeller for ejerskab og fortrolighed om virksomhedernes data, hvis det f.eks. er produktionsdata, der skal kontrolleres.

Vi skal finde løsninger, der tager højde for, at ikke alle virksomhederne er lige digitaliserede og ikke har de allernyeste it-systemer. Derfor skal vi stille krav, der udvikler virksomhederne, menikke så store krav, at de vælter nogen omkuld.

På samme måde skal vi stille krav til de offentlige indberetningssystemer. Vi skal sikre, at myndighederne kun spørger én gang om samme oplysning, det kræver, at det offentlige deler oplysninger på tværs af myndigheder til virksomhedens fordel. Det kræver, at der tages stilling til, hvordan vi balancerer beskyttelse af privatlivets fred, kontrol og tilsyn, sikkerhed og adgangskontrol og andre relevante krav i forhold til hinanden. På de områder, hvor alle virksomheder møder myndighederne, f.eks. når det kommer til skat og regnskab, er Danmark allerede en digital nation, men vi skal bredere ud.

Vi skal gennemgå virksomhedernes møde med det offentlige inden for alle brancher, og sætte ind der, hvor vi stadig mangler gode og velfungerende digitale løsninger i virksomhedens møde med det offentlige.

I takt med at flere og flere teknologier og digitale systemer og løsninger ser dagens lys, skal vores lovgivning også afspejle de muligheder, det giver. Vi skal styrke indsatsen for at gennemse eksisterende og kommende lovgivning og sikre, at der allerede i de politiske aftaler indgår overvejelser om, hvordan lovgivningen forvaltes på en måde, så den giver mindst muligt bøvl, og om lovgivningen uhensigtsmæssigt forhindrer optimal nytte af teknologier til gavn for samfundet.

 

Publikationer

Digitalisering der flytter Danmark: Kort version af DI's forslag

Hent pjecen
Rikke Hougaard Zeberg

Rikke Hougaard Zeberg

Branchedirektør

Direkte +45 3377 3173

Mobil +45 2084 0194

E-mail riz@di.dk

Inspiration