DI Mener:

Erhvervsfremme

Indsatsen for at fremme dansk erhvervsliv er vigtig. Men den skal forenkles og koordineres, så den bliver mere effektiv og effekten større.

Hensigten med den offentlige erhvervsfremmeindsats er god: At fremme vækst og udvikling i danske virksomheder.

Men med mere end 250 forskellige offentlige aktører, som bidrager til indsatsen, må systemet siges at være ude af kontrol. Det er et komplekst og dyrt system, hvor der en uklar ansvarsfordeling og hyppige overlap mellem de offentlige ordninger.

Det er ikke alene DI, som ønsker en forenkling af erhvervsfremmeindsatsen. Regeringen har nedsat et udvalg bestående af virksomhedsledere og eksperter, som skal udvikle en ny model for en enklere og mere effektiv erhvervsfremmeindsats.

Fokus på virksomhedernes behov 

Der er brug for at rydde op i erhvervsfremmeindsatsen. DI arbejder for en erhvervsfremmeindsats med bedre koordinering, et skarpere fokus og højere kvalitet. Hver eneste skattekrone, vi bruger på at understøtte vækst i virksomhederne og nye private arbejdspladser over hele landet, skal bruges så effektivt som muligt.

Der skal styr på, hvem der gør hvad. En klar ansvarsdeling kan opnås ved at forankre erhvervsfremmeindsatsen i ét samlet lovgrundlag, der bygger på en klart defineret strategi og med færre offentlige aktører.

Udgangspunktet for erhvervsfremmeindsatsen skal være virksomhedernes behov og de ydelser, som virksomhederne efterspørger. De konkrete tilbud i erhvervsfremmeindsatsen skal med andre ord være drevet af efterspørgsel, være brugerorienterede og videnbaseret. 

Effekterne skal måles

Der bør være en systematisk og centralt forankret måling af effekten af alle indsatser efter én og samme metode. Herved kan initiativerne sammenlignes, og det, der virker, kan få flere penge.

Erhvervsfremmeindsatsen skal bygge på en virksomhedsnær struktur, der er enkel, gennemsigtig og lettilgængelig. Øget samarbejde mellem offentlige udbydere skal prioriteres.

Der bør ikke opfindes offentlige tilbud, som allerede tilbydes af private udbydere. Derudover skal samfundsøkonomiske besparelser ved at effektivisere den offentlige erhvervsfremmeindsats øremærkes til forbedringer af erhvervslivets konkurrenceevne.

Dorte Gram Nybroe

Chef for SMV & Iværksætteri

  • Direkte +45 3377 3769
  • Mobil +45 2968 5962
  • E-mail dgny@di.dk