DI Mener:

Erhvervsfremme

Den offentlige indsats for at hjælpe danske virksomheder er vigtig for at sikre udviklingsaktiviteter, som ellers ikke ville være sat i gang. Det gælder eksempelvis bedre udnyttelse af nye teknologier og eksportmarkeder.

Hensigten med den offentlige erhvervsfremmeindsats er at fremme en udvikling i virksomhederne, som ellers ikke var sket af sig selv, eller var sket i et langsommere tempo. På den anden side skal erhvervsfremmesystemet ikke igangsætte aktiviteter, der ikke kan leve uden statsstøtte. Eksempler på aktiviteter, som ligger inden for skiven, kan være øget anvendelse af digitale løsninger eller hjælp til opstart af eksport til Frankrig for små og mellemstore virksomheder.

DI arbejder for en erhvervsfremmeindsats med bedre koordinering, et skarpere fokus og højere kvalitet. Hver eneste skattekrone vi bruger på at understøtte vækst i virksomhederne og nye private arbejdspladser, skal bruges så effektivt som muligt.

DI vil derfor holde både kommuner og regeringen op på, at dette helt centrale formål bliver indfriet, så virksomhederne oplever et offentligt erhvervsfremmesystem, der leverer en god, målrettet og ikke mindst relevant service.

Ny organisering
Den 1. januar 2019 trådte en ny organisering af det danske erhvervsfremmesystem i kraft. Den nye organisering er konsekvensen af en politisk aftale, som regeringen indgik med DF i foråret 2018. Aftalen bygger på flere års arbejde med analyser, anbefalinger og politiske diskussioner. DI støtter op om den nye organisering, fordi den i højere grad end tidligere tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. DI’s opbakning til den nye struktur fremgår af DI’s høringssvar til Lov om Erhvervsfremme.

Fra tre til to politiske lag
De væsentligste elementer i den nye struktur er en reduktion af de politiske lag i systemet fra tre til to, hvor regionernes rolle afvikles. Tilbage står staten og kommunerne, som skal sikre, at det nye erhvervsfremmesystem får en stærk national og kommunal forankring, hvor initiativer og aktiviteter koordineres.

Den nationale bestyrelse har to primære opgaver
Bestyrelsen skal stå for uddelingen af regionale og EU udviklingsmidler. Bestyrelsens budget er omkring 600 mio. kr. årligt, der skal gå til igangsættelsen af projekter, der ud over at fremme beskæftigelsen, også har fokus på at øge virksomhedernes produktivitet og internationalisering.

Derudover skal den nationale erhvervsfremmebestyrelse udvikle en national strategi for decentral erhvervsfremme. Målet er at få en strategi for erhvervsfremme, der er nationalt koordineret, men regionalt og lokalt forankret.

Seks tværkommunale erhvervshuse
Lokalt afløser seks nye tværkommunale erhvervshuse de tidligere Væksthuse, der fremadrettet skal servicere alle virksomheder, når det gælder specialiseret vejledning inden for eksempelvis spørgsmål om kapital, eksport eller innovation. Erhvervshusene skal, ud over at stå for den specialiserede erhvervsservice, også bistå den nationale bestyrelse med udviklingen af regionale kapitler i den nationale strategi.

DI har, som den eneste erhvervsorganisation, indstillet virksomhedsrepræsentanter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og samtlige Erhvervshuse. Det giver DI en enestående mulighed for at være erhvervslivets stemme både lokalt, nationalt og på tværs af hele landet.

Dorte Gram Nybroe

Dorte Gram Nybroe

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3769
  • Mobil +45 2968 5962
  • E-mail dgny@di.dk