Europa

Analyser

Se flere analyser
 1. En sund økonomi

  Fremtidens udsigter for dansk vækst og beskæftigelse skabes i vid udstrækning i en europæisk kontekst. DI har en række anbefalinger til, hvordan man kan øge velstanden og skabe flere arbejdspladser i Europa, blandt gennem arbejdsmarkeds- og pensionsreformer samt øget fokus på investeringer i forskning og uddannelse. Læs mere her.

 2. En ansvarlig grøn omstilling

  For at sikre en sammenhængende energi- og klimapolitik, der i højere grad ligestiller hensynet til klima, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed, arbejder DI for, at den grønne omstilling sker på ansvarlig vis – blandt andet ved at styrke det indre marked for energi samt EU’s kvotesystem. Læs mere her.

 3. Et globalt Europa

  EU forhandler frihandelsaftaler med lande uden for Europa på alle medlemslandenes vegne og åbner dermed de globale markeder til gavn for danske virksomheder.  Dette er en klar fordel for et lille land som Danmark, der ellers ikke ville have haft mulighed for at opnå samme økonomiske gevinster og politiske indflydelse globalt, som EU’s handelsaftaler giver.  På den baggrund ønsker DI, at EU fører en aktiv handelspolitik. Læs mere her.

   

 4. Det indre marked

  Det indre marked er hjørnestenen i EU-samarbejdet og rammen om størstedelen af danske virksomheder eksport. Virksomhederne er derfor afhængige af, at det indre marked fungerer optimalt, og at der ikke er barrierer for samhandlen på tværs af Europas grænser. Det grundlæggende regelsæt er på plads, men der er fortsat behov for forbedringer af, hvordan det indre marked fungerer i praksis, så det kan blive et endnu bedre fundament for europæiske og danske virksomheders samhandel. Læs mere her.

Nyheder om Europa