DI Mener:

Danmark har brug for et stærkt EU

Det er afgørende for Danmark og danske virksomheder, at EU-samarbejdet er stærkt og stabilt og i stand til at levere løsninger på de udfordringer, som de enkelte lande ikke kan løse selv.

Verden omkring os forandrer sig hastigt, og udviklingen bekymrer mange mennesker. Klimaforandringer, migration, handelskrige, cyberangreb og international terrorisme er meget forskellige udfordringer men har dog én ting til fælles: Vi kan bedst løse dem i samarbejde med vores naboer i EU.

Vores EU-medlemskab har spillet en afgørende rolle for, at Danmark i dag er et godt og velstående samfund. EU’s indre marked og handelsaftaler med lande uden for Europa har åbnet store muligheder for danske virksomheder, som de og deres medarbejdere dygtigt har omsat til ordrer, eksportkroner og arbejdspladser.

I 2017 aftog kunder i det indre marked to tredjedele af danske virksomheders eksport. Omkring 550.000 danske arbejdspladser er afhængige af den efterspørgsel. Hvis vi skal fastholde og forbedre vores økonomiske fordele ved EU-samarbejdet, kræver det også, at vi sammen med de andre EU-lande styrker udviklingen af vores fælles indre marked.

Holdbare løsninger på fælles udfordringer

Vi har med andre ord brug for et stærkt EU for, at vi også fremover kan være et af verdens mest velstående lande i et trygt Europa. Det kræver, at EU leverer holdbare løsninger på fælles udfordringer:

  • EU skal føre en ambitiøs klima- og energipolitik og nedbringe Europas CO2 udledning, så EU lever op til Parisaftalen fra 2015. EU skal arbejde for at blive en CO2 neutral økonomi i 2050. EU skal fremme den grønne omstilling i de enkelte medlemslande med effektiv regulering, der sikrer velfungerende og sammenhængende energimarkeder i Europa. Når EU-landene samarbejder, kan vi gøre os uafhængige af olie, gas og kul fra ustabile dele af verden og samtidig skabe nye markeder for grønne, energieffektive danske produkter og services.

  • EU skal sørge for, at det indre marked, som vi allerede har, fungerer bedre ved at kræve, at alle EU-lande håndhæver de fælles EU-regler ensartet. EU skal beskytte den frie bevægelighed af varer og serviceydelser og forhindre, at EU-lande opstiller handelshindringer i form af nationale særregler og branchestandarder. Det indre marked skal udvikles, så det giver de rette rammer for, at virksomhederne kan udnytte de nye digitale muligheder til at skabe vækst. EU bør også fastholde en handelsliberal linje i forhold til resten af verden. Tilsammen vil det give danske virksomheder endnu bedre muligheder både i Europa og i verden, herunder bedre muligheder for at skabe arbejdspladser og velstand i Danmark.

  • EU skal satse massivt på at forstærke den fælles eksterne grænsekontrol. EU-landenes vanskeligheder med at finde fælles politisk fodslag om håndteringen af migrationsudfordringen har ført til nationale tiltag som grænsekontrol mellem EU-landene. EU skal prioritere kontrol af de ydre grænser langt højere i EU’s næste budget. EU skal indgå hjemsendelsesaftaler med de lande, som migranterne rejser fra. EU skal også fremme bæredygtig økonomisk vækst og job i afrikanske lande, bl.a. gennem investeringer i uddannelse og ny grøn teknologi. Der er behov for en effektiv kontrol af den ydre grænse så vi kan genetablere de åbne indre grænser, som er fundamentet for velfungerende handel på danske virksomheders største marked.
Anders Ladefoged

Anders Ladefoged

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3609
  • Mobil +32 491 569 209
  • E-mail al@di.dk