DI Mener:

Et globalt Europa

På vegne af medlemslandene forhandler EU-Kommissionen handelsaftaler med lande uden for EU. Når EU forhandler som en samlet blok, giver det langt større økonomiske gevinster og politiske indflydelse, end noget EU-land kan opnå alene. Gevinsten er særligt stor for små åbne økonomier som Danmark.

 

EU spiller en stor rolle i den globale udvikling. I kraft af EU’s økonomisk styrke har vi stor indflydelse på, hvordan reglerne på de globale markeder skal udformes. Et af de centrale værktøjer er handelsaftaler, som EU bruger til at fremme europæiske værdier som frihed, demokrati, menneskerettigheder og bæredygtighed på globalt plan. På den måde får et lille land som Danmark en langt stærkere stemme i verden, end vi ellers ville have haft. 

Hvad skal EU arbejde for?

DI mener, at EU skal sikre virksomhederne de bedst mulige vilkår for at afsætte deres varer og tjenesteydelser på de globale markeder. Desuden skal EU påvirke de globale spilleregler, så konkurrencen med andre lande/regioner foregår på lige vilkår og med afsæt i bæredygtig udvikling. Det kræver følgende indsatser:

En aktiv og ambitiøs handelspolitik

EU har verdens største netværk af handelsaftaler, men ambitionerne bør ikke stoppe her. Med en række af EU’s vigtige handelspartnere er stadig ikke indgået en aftale. EU bør derfor føre en aktiv handelspolitik for at give europæiske virksomheder adgang til globale vækstmarkeder.   

Desuden bør EU påtage sig en ledende rolle i verdenshandelsorganisationen WTO. Det gælder især de nuværende WTO-forhandlinger om digital handel, investeringer og handel med tjenesteydelser. WTO-aftaler på disse områder vil gøre en stor forskel for danske virksomheder, da aftalerne vil dække størstedelen af de globale markeder.

EU bør også være førende på regulering af moderne handelsstrømme. Det gælder især  handel med tjenesteydelser, offentlige udbud, datastrømme, e-handel og intellektuelle ejendomsrettigheder. På hvert af disse områder kan EU sætte internationale standarder og give europæiske virksomheder større markedsadgang.

På samme måde bør EU fortsat bruge handelsaftalerne til at fremme en bæredygtig udvikling på de globale markeder. Når EU stiller krav til handelspartnere om ordentlig beskyttelse af miljø, klima, forbrugere og medarbejdere, løfter det befolkningernes levestandard. Det stiller også danske virksomheder bedre, da konkurrenter dermed skal overholde de samme høje standarder.

EU skal i mål med nye handelsaftaler

I en tid med handelskrige har EU formået at indgå handelsaftaler med Canada, Japan, Vietnam og Singapore. Aftalerne åbner mange nye markedsmuligheder for danske virksomheder. Nu er fokus på at få aftalerne til at fungere efter hensigten. En af hovedopgaverne er at gøre det så let som muligt for SMV’erne at bruge aftalerne, så de kan realisere vækstpotentialet på eksportmarkederne.

EU har også gang i forhandlinger med andre vigtige handelspartnere. Det gælder handelsblokken Mercosur (Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay), Mexico, Australien og New Zealand. Alle fire lande/handelsblokke er vigtige eksportmarkeder. Det er derfor vigtigt, at EU når helt i mål med handelsaftalerne i de kommende år.

EU har også taget tilløb til en handelsaftale med USA, men rammerne for forhandlingerne er stadig uklare. Desuden er EU og USA i konflikt over statsstøtte i flyindustrien og USA’s straftold på stål og aluminium. Det bør derfor være en topprioritet for EU at bilægge striden med USA og lægge fundamentet for en ambitiøs transatlantisk handelaftale.

Anders Ladefoged

Anders Ladefoged

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3609
  • Mobil +32 491 569 209
  • E-mail al@di.dk