DI Mener:

Et globalt Europa

EU’s medlemslande har givet EU Kommissionen ansvaret for at forhandle frihandelsaftaler med lande uden for EU. Kommissionen forhandler på alle medlemslandenes vegne, fordi ingen medlemslande ville kunne opnå samme økonomiske gevinster og politiske indflydelse alene. Og gevinsten er endnu større for lande med små, åbne og eksportorienterede økonomier som Danmarks.

Også i relationen til verden uden for EU spiller EU-samarbejdet en vigtig rolle. Det gælder ikke mindst vores mulighed for at være med til at bestemme, hvordan globale udfordringer skal løses. I fællesskab med andre europæere kan vi fremme værdier som frihed, demokrati, menneskerettigheder og bæredygtighed på globalt plan. På den måde får et lille land som Danmark en langt stærkere stemme i verden, end vi ellers ville have haft.

Hvad skal der arbejdes for?

For at sikre en tilstrækkelig global orientering og en velfungerende handelspolitik danner følgende sager udgangspunkt for DI's indsats på området:

En aktiv handelspolitik

Der skal fra alle sider kæmpes for en aktiv handelspolitik til gavn for både virksomheder og borgere i Europa. Derfor skal EU fastholde et stærkt WTO-engagement med henblik på at indgå globale aftaler. Disse aftaler skal suppleres gennem indgåelse af bilaterale aftaler med de vigtigste samhandelspartnere for danske og europæiske virksomheder. EU bør også påtage sig en ledende rolle i forhold til at udfærdige reglerne for nye dimensioner af handelspolitikken, såsom regler om statsstøtte til virksomheder, beskyttelse af intellektuel ejendomsret samt digital handel og datastrømme på tværs af grænser.

Færdiggørelse af nye bilaterale handelsaftaler med Japan, Mercosur, Vietnam, mfl.

Det skal sikres, at færdiggørelse af de bilaterale forhandlinger fortsat prioriteres af alle europæiske institutioner, lige som medlemsstaterne skal bidrage til effektiv implementering og udnyttelse af de færdigforhandlede frihandelsaftaler. Det er væsentligt for EU at fokusere på både antallet af frihandelsaftaler med nye partnere som Australien og New Zealand, men også på indholdet hvad angår blandt andet øget markedsadgang, bedre muligheder for små og mellemstore virksomheder og beskyttelse af intellektuel ejendomsret.

Anders Ladefoged

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3609
  • Mobil +32 491 569 209
  • E-mail al@di.dk