DI Mener:

Industripolitik i Europa

Industripolitik er er blevet storpolitik i EU. Industripolitik skal sikre Europas teknologiske interesser i en verden præget af handelspolitisk turbulens, geopolitiske spændinger og udfordrede værdikæder. Europa skal være mindre afhængig af import af vigtige teknologier. EU’s industripolitik skal fremme Europas ”teknologiske autonomi”.

Industrialliancer og statsstøttede teknologiprojekter

EU-Kommissionen har som led i industristrategien fra 2021 udpeget en række teknologiområder, som Europa skal fremme på ’egen jord’. Det skal realiseres gennem et tættere samarbejde mellem EU-medlemslandene og med europæiske virksomheder – såkaldte industrialliancer. Det har resulteret i seks industrialliancer.

Statsstøtte, konkurrenceregler og industripolitik

EU’s statsstøtteregler er under pres. Flere europæiske regeringer (Tyskland og Frankrig) ønsker mere lempelige  regler for, hvornår - og til visse formål - de må give statsstøtte til virksomheder. Faktisk kan EU’s medlemslande allerede i dag anmode om tilladelse fra EU-Kommissionen til at give særlig statsstøtte til Important Projects of Common European Interest (IPCEI).

Det har bl.a. ført til statsstøttede IPCEI-projekter inden for udvikling og produktion af super-computere, batteriteknologi, mikrochips og grønt brint. Samme gruppe af EU-lande ønsker mere lempelige konkurrenceregler i Europa. Store virksomhedsfusioner skal bane vejen for industrial champions i Europa, der kan tage kampen op med kinesiske og amerikanske virksomheder i den globale konkurrence.

Danmarks rolle i EU’s industripolitik

EU’s industripolitik har traditionelt fokuseret på at sikre et velfungerende marked baseret på fælles standarder og effektiv konkurrence samt - gennem en aktiv handelspolitik - at fremme mulighederne for europiske virksomheder i globaliseringen. Sådan skal det fortsat være.

EU’s nye og mere aktivistiske industripolitik er imidlertid kommet for at blive. Det skal Danmark og danske virksomheder forholde sig til. Industripolitik skal tænkes på en ny måde. Også i Danmark. Fra dansk side skal vi bruge de nye værktøjer i EU’s industripoliti til at skabe muligheder for danske virksomheder.

Industripolitik og grøn omstilling

EU’s industripolitik skal fra starten tænkes ind i Danmarks strategiske industrielle satsninger - ikke mindst i forhold til grøn omstilling. De første skridt er allerede taget. Regeringen har afsæt pengene til, at danske virksomheder kan deltage i et stort EU-projekt om grøn brint. Det er et godt eksempel på, at Danmark kan bruge industripolitikken til at fremme både den grønne omstilling og danske erhvervsinteresser. Samme fremgangsmåde vil kunne bruges indenfor andre satsningsområder, f.eks. CO2-fangst og lagring.

 

Andreas Brunsgaard

Andreas Brunsgaard

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3506
  • Mobil +32487585022
  • E-mail anbu@di.dk