DI Mener:

FN's verdensmål

Virksomheder er afgørende for at indfri FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling. Målene åbner samtidig op for nye forretningsmuligheder.

FN har vedtaget 17 verdensmål, der skal udvikle verden i en mere bæredygtig retning. Det er virksomhederne, der skal levere de nye løsninger, der skal til for at sikre bl.a. rent vand, bæredygtig energi og fødevarer til alle. Derfor kan målene ikke blive indfriet uden et stort engagement fra erhvervslivet.

DI bakker op om den danske Handlingsplan for FN’s verdensmål, der har fokus på, hvordan Danmark vil følge op på verdensmålene nationalt og internationalt. DI følger udviklingen tæt og leverer samtidig forslag til, hvordan danske virksomheder kan bidrage til at opfylde verdensmålene i Danmark og verden.

Men udviklingen af nye bæredygtige løsninger stiller krav til de rammevilkår, som virksomhederne er underlagt, og til de midler, som det offentlige i dag udmønter gennem udviklingsbistand.

Mere markedsføring af danske løsninger

Mange danske virksomheder leverer allerede i dag et vigtigt bidrag til en mere bæredygtig verden gennem deres daglige forretning. Danske virksomheder er frontløbere inden for grøn energi, vand og cirkulær økonomi. Samtidig er danske virksomheder til stede i alle afkroge af verden, hvor de skaber gode arbejdspladser.

Flere virksomheder kan få øjnene op for de forretningsmuligheder, der er forbundet med verdensmålene. DI arbejder derfor sammen med andre partnere om at gøre opmærksom på verdensmålene og hjælpe virksomhederne til at integrere verdensmålene i deres forretningsmodel.

Det er vigtigt, at danske løsninger bliver markedsført globalt. DI mener derfor, at vi skal styrke den kollektive erhvervsfremmebevilling for at sikre flere kollektive erhvervsfremstød i udlandet med fokus på kommercielle løsninger, der understøtter verdensmålene.

Udviklingsbistand skal understøtte nye investeringer

FN estimerer, at der er behov for nye investeringer i milliardklassen hvert år, hvis verdensmålene skal nås inden 2030. Der er derfor behov for at tiltrække privat kapital. De offentlige midler og instrumenter skal bruges som løftestang for private midler. DI mener derfor, at IFU, EKF og øvrige finansieringsordninger skal tilpasses med henblik på at sikre en mere komplet palet af instrumenter, der er til rådighed for den private sektor.

Dansk udviklingsbistand er et vigtigt værktøj til at understøtte Danmarks bidrag til verdensmålene. DI mener, at udviklingsbistanden i højere grad også skal være katalysator for at inddrage større dele af den private sektor, når vi skal bidrage til at opnå verdensmålene.

Det kræver en øget indsats for at forbedre forretningsvilkårene i udviklingslande, øget bistand til udvikling af de produktive sektorer i udviklingslande og øget fokus på innovative finansieringsinstrumenter og partnerskaber mellem forskellige aktører fra det offentlige, udviklingsorganisationer og erhvervslivet.

Marie Gad

Fagleder, Strategi- og organisationsudvikling

  • Direkte +45 3377 3789
  • Mobil +45 2949 4447
  • E-mail msh@di.dk