DI Mener:

Handelspolitik

Danmarks succes bygger på de indtægter, vi får fra at eksportere. Derfor er  handelsaftaler og åbne markeder afgørende for et land som Danmark.

For et lille land som Danmark er det afgørende for vores velstand, at virksomhederne kan afsætte varer og tjenesteydelser i udlandet. Derfor mener DI, at EU skal føre en offensiv handelspolitik, der sikrer fri og lige adgang til globale markeder.

Danmarks omverden er ikke alene vigtig som eksportdestinationer. De udenlandske markeder er også en vigtig kilde til varer, delkomponenter og halvfabrikata, som danske virksomheder importerer til brug i deres egen produktion. At danske virksomheder på den måde har mulighed for at købe de bedste og billigste varer på verdensmarkedet, giver i sidste ende os alle – forbrugere og virksomheder – adgang til massive besparelser. 

Handelsaftaler sætter høje standarder

Når EU indgår handelsaftaler, giver det danske virksomheder og forbrugere mulighed for at købe varer og tjenester fra de bedste leverandører til den bedste pris. Det er med til at øge vores samlede velstand.

EU's handelsaftaler mindsker ikke forbruger- eller miljøbeskyttelsen. Tværtimod kan EU via sin handelspolitik udbrede de høje standarder, vi kender herhjemme.

Afskaffelse af told og ikke-toldmæssige barrerier for handel med varer er en vigtig del af en handelsaftale, men det er i stigende omfang vigtigt, at virksomhederne også får adgang til at levere tjenesteydelser i udlandet, og at de kan investere her. Derfor mener DI, at det er vigtigt at styrke liberaliseringen af tjenesteydelser og investeringer.

Lige adgang til offentlige udbud

I alle lande verden over er den offentlig sektor storindkøber af varer og tjenesteydelser. Desværre er konkurrencen om offentlige kontrakter ofte forbeholdt lokale leverandører. Det betyder, at danske virksomheder er nødt til at etablere sig lokalt for at få adgang til offentlige udbudsmarkeder uden for EU.

Derfor bør det være en vigtig del af EU's handelspolitik at styrke den lige adgang til offentlige udbud for lokale såvel som for udenlandske leverandører som led i handelsaftaler. I sidste ende er dette også til gavn for borgerne, som får en mere effektivt drevet offentlig sektor.

Handel skaber udvikling

Når lande uden for Danmark oplever høj vækst og vinder frem i den internationale arbejdsdeling, sker det ikke på bekostning af Danmark. Tværtimod skaber international handel nye forbrugs- og afsætningsmuligheder uden for hjemmemarkedet, som gavner alle lande, der er med i processen.

Handelsaftaler er en vigtig kilde til økonomisk udvikling i mange udviklingslande. Den lettere adgang til danske og europæiske markeder gør det attraktivt for investorer at etablere produktion i udviklingslandene. Det er med til at skabe lokale arbejdspladser og øge udviklingslandenes teknologiniveau. 

Peter Bay Kirkegaard

Peter Bay Kirkegaard

Seniorchefkonsulent