DI Mener:

Handelsaftaler

Danmarks succes bygger på de indtægter, vi får fra at eksportere. Derfor er protektionisme og lukkede markeder problematisk for et land som Danmark.

For et lille land som Danmark er fri og lige adgang til udenlandske markeder afgørende, hvis vi skal kunne opretholde vores høje velstandsniveau.

Danmarks omverden er ikke alene vigtig som eksportdestinationer. De udenlandske markeder er også en vigtig kilde til varer, delkomponenter og halvfabrikata, som danske virksomheder importerer til brug i deres egen produktion. At danske virksomheder på den måde har mulighed for at købe de bedste og billigste varer på verdensmarkedet giver i sidste ende os alle – forbrugere og virksomheder – adgang til massive besparelser. 

Handelsaftaler skaber høje standarder

Handelsaftaler giver danske virksomheder og forbrugere mulighed for at købe varer og tjenester fra de bedste leverandører til den bedste pris. Det er med til at øge vores samlede velstand.

Handelsaftaler mindsker ikke forbruger- eller miljøbeskyttelsen. De kan derimod medvirke til at udbrede de høje standarder, vi kender fra EU.

Afskaffelse af told og ikke-toldmæssige barrerier for handel med varer er en vigtig del af en handelsaftale, men det er i stigende omfang vigtigt, at virksomhederne også får adgang til at levere tjenesteydelser i udlandet samt at de kan investere her. Derfor mener DI, at det er vigtigt at styrke liberaliseringen af tjenesteydelser og investeringer.

Lige adgang til offentlige udbud

I alle lande er den offentlig sektor storindkøber af varer og tjenesteydelser. Derfor skal vi styrke den lige adgang til offentlige udbud for lokale såvel som for udenlandske leverandører som led i handelsaftaler. I sidste ende er dette også til gavn for borgerne, som får en mere effektivt drevet offentlig sektor.

Når lande uden for Danmark oplever høj vækst og vinder frem i den internationale arbejdsdeling, sker det ikke på bekostning af Danmark. Tværtimod skaber international handel nye forbrugs- og afsætningsmuligheder uden for hjemmemarkedet, som gavner alle lande, der er med i processen.

Handelsaftaler er en vigtig kilde til økonomisk udvikling i mange udviklingslande. Den lettere adgange til danske og europæiske markeder gør det attraktivt for investorer at etablere produktion i udviklingslandene, hvilket er med til at skabe lokale arbejdspladser og øge deres teknologiniveau. 

Peter Bay Kirkegaard

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4685
  • Mobil +45 2311 9479
  • E-mail pbki@di.dk