DI Mener:

Udviklingspolitik

Den private sektor skal inddrages i udviklingssamarbejdet. Virksomhederne kan bidrage med investeringer og nye innovative løsninger, der understøtter verdensmålene.

FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling danner rammen for den danske udviklingspolitik. Det bakker DI op om, fordi en af forudsætningerne for at nå verdensmålene er at skabe vækst og arbejdspladser.

Siden årtusindeskiftet er millioner af mennesker på tværs af kloden blevet løftet ud af fattigdom. Det er sket som følge af økonomisk vækst og jobskabelse, særligt i Asien. Det er den private sektor, der skaber vækst og arbejdspladser.

Reformer og bedre rammer

Desværre er der i mange lande så mange og høje barrierer for at starte og drive virksomhed, at det bremser udviklingen. Det bør derfor være en topprioritet i udviklingspolitikken, at donorer og modtagerlande sætter ekstra kraft ind på at gennemføre reformer i udviklingslande.

Udviklingsbistanden skal være med til at sikre gode rammer for, at den private sektor kan skabe jobs og bæredygtig vækst. Det kræver en bred indsats for at støtte op om modtagerlandenes arbejde med at sikre gode skolesystemer, sundhedssystemer, god regeringsførelse, bekæmpelse af korruption og andre vigtige områder.

Virksomhederne kan også være med til at levere løsninger til flygtningelejre og andre mere akutte situationer. Det sker først og fremmest gennem udvikling af nye teknologier, varer og serviceydelser samt innovative forretningsmodeller.

Fonde yder vigtigt bidrag

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og de fonde, der administreres af IFU, er vigtige udviklingsværktøjer. IFU bidrager hvert år til at sikre bæredygtige investeringer i udviklingslande for mia. af kroner og skaber tusindvis af gode arbejdspladser i samarbejde med danske virksomheder og andre aktører.

Danida Sustainable Infrastructure Finance er et andet vigtigt instrument i dansk udviklingspolitik, der er med til at sikre gode investeringer i udviklingslande – også til projekter, der ikke er kommercielt bæredygtige.

Marie Gad

Marie Gad

Chef for Global udvikling og bæredygtighed

  • Direkte +45 3377 3789
  • Mobil +45 2949 4447
  • E-mail msh@di.dk