DI Mener:

Flere talenter og stærkere kultur

Adgang til talent er afgørende for iværksætteres succes. Iværksættere kan have svært ved at tilbyde høje lønninger sammenlignet med store virksomheder.

Derfor skal der være gode muligheder for at tilbyde medarbejdere, at de kan blive en del af virksomhedens fremtidige succes via medarbejderaktier.

Det skal være nemt at tiltrække talent uden for Danmarks grænser, hvor der udspiller sig en global kamp om talenterne.

Vi skal styrke iværksætterkulturen herhjemme, så det er lige så oplagt at vælge at blive iværksætter som lønmodtager.

Det gøres bedst tidligt i livet igennem vores uddannelsessystem. Her skal vi styrke børns og unges viden om, motivation for og interesse i iværksætteri og innovation.


DI foreslår, at vi

  • Giver udenlandsk talent mulighed for at prøve Danmark af i 90 dage
  • Nedsætter lønkravet på beløbsordningen
  • Gør medarbejderaktier mere attraktive for iværksættere
  • Åbner Fast-track ordningen for iværksættere
  • Lærer unge om iværksætteri og teknologi i Folkeskolen
  • Giver alle elever på erhvervsuddannelser bedre muligheder for at blive iværksættere
  • Indfører iværksætteri i praksis i alment gymnasium

 

Publikationer

En ny iværksætterpolitik for Danmark

Læs hele udspillet
Sine Linderstrøm

Sine Linderstrøm

Teamleder