DI Mener:

Flere veje til kapital

Det er afgørende, at iværksætterne har adgang til kapital. Helt fra de tidlige udviklingsfaser til de har en skalérbar forretningsmodel.

Adgangen til risikovillig kapital er blevet bedre de senere år, men det er stadig en udfordring at rejse den nødvendige risikovillige kapital, når virksomheden er i laterstage.

Der skal også være flere veje at gå for iværksættere, som er på jagt efter kapital. Og så skal vi have aktiveret flere af de private pensionsmidler, så flere kan være med til at finansiere fremtidens job og vækst.


DI foreslår, at:

  • Crowdfunding boostes
  • Styrke iværksætterkontoen – og bygge bro til private ratepensioner
  • Der gives bedre mulighed for at investere privatadministrerede pensionsmidler i unoterede aktier
  • Give loven om investorfradrag et eftersyn
  • Forlænge Vækstfondens matchordninger og gøre dem bæredygtige
  • Der gives tilskud til privat rådgivning om finansiering
  • Fjerne ”skattemuren” ved børsnoteringer
  • Fremrykke udbetaling af skattekreditter
  • Indføre en nemmere værdiansættelse af unoterede aktier
  • Simplere kapital- og aktiebeskatning

 

Publikationer

En ny iværksætterpolitik for Danmark

Læs hele udspillet
Sine Linderstrøm

Sine Linderstrøm

Teamleder