DI Mener:

International klimapolitik

Danske virksomheder er globalt set ledende indenfor klimaomstillingen – og spiller derfor en nøglerolle i den internationale klimaindsats på mange områder: Energieffektivisering, vedvarende energi, affaldshåndtering- og cirkulære økonomi, klimatilpasning, vand, bæredygtigt byggere og meget mere.

Som noget nyt har den danske klimalov nu også et særligt globaliseringsspor som skal bidrage til at optimere og styrke de mange danske internationale indsatser. Dette bliver et strategisk vigtigt arbejde som  DI vil følge tæt på en række områder.

Derfor er der en stor opbakning blandt DI’s medlemmer til at styrke den internationale indsats for et bedre klima. FN er i dag den platform der bedst samler og forpligtiger det internationale samfund i kampen mod klimaforandringer. Klimaaftalen fra Paris fra indgået i december 2015 var et foreløbigt gennembrud i det internationale samarbejde for klimaet.

 Løfterne i aftalen skal implementeres og ambitionsniveauet skal søges øget for at opfylde aftalens langsigtede mål. For dansk erhvervsliv og for DI's medlemmer vil indsatsen også kunne bidrage til bedre fremtidige rammevilkår. Af disse grunde støtter DI aktivt om Paris-aftalen og arbejdet for at sikre klimaneutralitet i 2050 i Danmark og Europa.

Ambitionerne i Paris-aftalen skal øges for at forhindre langsigtede temperaturstigninger over 1,5-2,0 grader i slutningen af dette århundrede. De internationale aftaler og ambitioner er et pejlemærke for hvor det internationale samfund er på vej hen med den grønne omstilling.

DI’s medlemmer er blandt verdens bedste til at producere klimavenlig og levere effektive klimaløsninger. DI samarbejder med medlemmerne og State of Green sætte et erhvervsfokus på forhandlingerne – og ikke mindst på de praktiske løsninger. Der er brug for en klar dansk  klimastemme – og et international lederskab – forankret i praktisk effektive løsninger. Derfor vil DI sammen med State of Green og en række samarbejdspartnere i løbet af 2021 arbejde for at gøre det næste klimatopmøde i Glasgow i november 2021 til en stærkt platform for danske ambitioner og konkrete virksomhedsløsninger.

Lars Bach Jensen

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- og klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3511
  • Mobil +45 2949 4401
  • E-mail labj@di.dk