DI Mener:

International klimapolitik

Danske virksomheder er globalt set ledende indenfor klimaløsninger – og spiller derfor en nøglerolle i den internationale klimaindsats på mange områder: energieffektivisering, vedvarende energi, affaldshåndtering og cirkulær økonomi, klimatilpasning, vand, bæredygtigt byggeri og meget mere.

Som noget nyt har den danske klimalov nu også et særligt globaliseringsspor, som skal bidrage til at optimere og styrke de mange danske internationale indsatser. Dette bliver et strategisk vigtigt arbejde, som DI vil følge tæt.

 

Der er stor opbakning blandt DI’s medlemmer til at styrke den internationale klimaindsats. FN er i dag den platform, der bedst samler og forpligtiger det internationale samfund i kampen mod klimaforandringer. Klimaaftalen fra Paris, der blev indgået i december 2015, var et foreløbigt gennembrud i det internationale samarbejde for klimaet.

 

Løfterne i Parisaftalen skal implementeres og ambitionsniveauet skal øges for at opfylde aftalens langsigtede mål. For dansk erhvervsliv og for DI's medlemmer vil indsatsen også kunne bidrage til bedre fremtidige rammevilkår. Af disse grunde støtter DI aktivt op om Parisaftalen og arbejdet for at sikre klimaneutralitet i 2050 i Danmark og Europa.

 

Ambitionerne i Parisaftalen skal øges for at forhindre langsigtede temperaturstigninger over 1,5-2,0 grader i slutningen af dette århundrede. De internationale aftaler og ambitioner er et pejlemærke for, hvor det internationale samfund er på vej hen med den grønne omstilling.

 

DI samarbejder med medlemmerne og State of Green om at sætte et erhvervsfokus på de internationale klimaforhandlinger – og ikke mindst på de praktiske løsninger. Der er brug for en klar dansk klimastemme – og et international lederskab – forankret i praktiske og effektive løsninger. Til FN's klimatopmøde COP26 i Glasgow i november 2021, organiserede DI sammen med State of Green, den danske ambassade i London samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet derfor, at en delegation med over 20 danske virksomheder var med på den danske pavillon. Klimatopmødet var en stærk platform for danske ambitioner og konkrete virksomhedsløsninger.

Lars Bach Jensen

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- og klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3511
  • Mobil +45 2949 4401
  • E-mail labj@di.dk