DI Mener:

EU’s fælles klimaindsats i European Green Deal

Som en del af EU samarbejdet er Danmark omfattet af EU’s fælles energi- og klimapolitiske indsats. EU spiller en helt central rolle i både den danske hjemlige klimaindsats, i danske virksomheders rammevilkår i Europa og i det internationale klimalederskab.

I dag er EU’s klimaambitioner styret af en beslutning om, at EU skal være klimaneutral senest i 2050. Det betyder også, at EU’s nuværende klimamål frem til 2030 skal øges. I dag ser klimamålene som følger:

  • En 40 procent reduktion af EU’s drivhusgas udledning i 2030 i forhold til 1990.
  • At øge andelen af vedvarende energi af EU’s energiforbrug med mindst 32 procent i 2030.
  • At øge energieffektiviteten med mindst 32,5 procent i 2030.

EU-Kommissionen fremlagde i efteråret 2020 en stor analyse af, hvordan EU kan øge klimaambitionen frem mod 2030 til mindst 55 pct. For at kunne sikre det skal indsatserne for energieffektivisering, bygningsrenovering, vedvarende energi, elektrificering, grøn transport, cirkulære økonomi og flere andre elementer styrkes betydeligt. Et højere EU klimamål forventes vedtaget af EU’s stats- og regeringsledere den 10-11 december 2020.

En vigtig del af EU’s fælles klimaindsats er EU’s CO2-kvotesystem. Kvotesystemet regulerer CO2-udledningen af drivhusgasser fra energisektoren og industrien fordelt på over 10.000 virksomheder. Den seneste reform af kvotesystemet har sikret en stabil kvotepris på knap 200 kr. pr. ton CO2. DI bakker op om EU’s CO2-kvotesystem da det sætter et fælles EU CO2-prissignal til de virksomheder, der skal investere i de fremtidige løsninger. Med et fælles CO2-prissignal vil det være muligt at gennemføre en mere omkostningseffektiv indsats i Danmark – hvilket vil være vigtigt i forhold til realiseringen af Danmarks 70 pct. 2030 klimamål. EU’s fælles indsats spiller derfor også en væsentlig rolle i DI’s forslag til en grøn dansk skattereform.

Lars Bach Jensen

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- og klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3511
  • Mobil +45 2949 4401
  • E-mail labj@di.dk