DI Mener:

National klimapolitik

Klima er en del af DI’s DNA, og klima, vækst og beskæftigelse er hinandens forudsætninger.

DI arbejder for, at Danmark og danske virksomheder fastholder og udvikler sin førerposition indenfor grøn omstilling og klimapolitik. Det skal sikres ved en ambitiøs klimapolitik i både Danmark og EU baseret på vækst og beskæftigelse.

DI arbejder med klimapolitik i en global, europæisk og dansk kontekst.

Klimaloven sætter retningen i Danmark

Et samlet dansk Folketing besluttede, som en del af energiaftalen i juni 2018, at Danmark skal arbejde mod netto-nuludledning af drivhusgasser i overensstemmelse med Parisaftalen samt for et mål om netto-nuludledning i EU og Danmark senest i 2050.

 

Et bredt flertal i folketinget vedtog i juni 2020 en bindende klimalov med klimamålsætninger på 70 pct. CO2-reduktion i 2030 sammenlignet med 1990 og klimaneutralitet senest i 2050. Det er målsætninger, som DI bakker op omkring og ønsker at fremme.

 

Erhvervslivet tager ansvar

Der er skabt et solidt afsæt for erhvervslivets klimadagsorden med DI’s 2030-plan ”Erhvervslivets bud på fremtidens Danmark”, DI's klimaudspil "KLIMA/24/7" samt en ambitiøs indsats i arbejdet med regeringens klimapartnerskaber.

 

Fra DI's side arbejder vi for en ambitiøs national klimapolitik, der med udgangspunkt i ambitiøse EU rammevilkår og virkemidler, sikrer en omkostningseffektiv grøn omstilling. I juni 2021 lancerede DI KLIMA/24/7, der viser hvilke politiske beslutninger der er behov for at tage nu for at kunne komme i mål med 70 pct. målsætningen i 2030. Hvis Danmark, klimaet og dansk erhvervsliv skal vinde på den grønne omstilling også i morgen, kræver det, at vi træffer kloge og langsigtede politiske beslutninger i dag – til gavn for klimaet, konkurrenceevnen, beskæftigelsen og velfærden.

 

Erhvervslivet fortsætter med at tage ansvar og spiller en vigtig rolle i indsatsen for at realisere klimalovens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i 2030. Erhvervslivets 13 klimapartnerskaber afleverede den 16. marts 2020 mere end 400 forslag til, hvordan det kan gøres, og hvad det kræver for at nå så langt.  Mange af klimapartnerskabernes anbefalinger er allerede implementeret, og DI arbejder med opfølgning på klimapartnerskabernes arbejde, herunder arbejdet i Grønt Erhvervsforum.

Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3579
  • Mobil +45 2924 4591
  • E-mail jedp@di.dk