DI Mener:

DI's udvalg for klimapolitik

I udvalget for klimapolitik samler DI centrale virksomheder, der alle bidrager til at løse klimaudfordringerne. Klimaudvalget mødes fire gange om året og drøfter centrale klimapolitiske dagsordener.

Klimaområdet står højt på den politiske dagsorden, og spiller en stadig stigende rolle for DI’s medlemmer. Derfor søsatte DI i efteråret 2020 et klimapolitisk udvalg, hvor nu 33 medlemsvirksomheder skal udvikle løsningsforslag, der medvirker til at indfri Danmarks ambitiøse klimamål, samtidig med, at der skabes vækst, eksportmuligheder og arbejdspladser. Microsoft Danmarks adm. direktør, Nana Bule, er formand for udvalget.

Et udvalg specifikt koncentreret om klimapolitik, sikrer en overordnet, samlet og kraftfuld indsat i DI, som adresserer dansk og international klimapolitik. Udvalget rådgiver om væsentlige klimapolitiske spørgsmål og bidrager til at sikre et solidt fagligt og erhvervsmæssigt fodfæste i DI’s klimapolitiske arbejde.

Udvalget arbejder inden for tre søjler:

  • En national klimapolitisk dagsorden.  
  • Fremme viden og interesse for de internationale og europæiske perspektiver i klimapolitikken.  
  • Klimatilpasning.
Nana Bule, formand for DI's Klimaudvalg
Der er brug for, at erhvervslivet får en stærkere stemme i klimadebatten. Og det er vores opgave i DI's klimaudvalg Nana Bule, formand for DI's Klimaudvalg
Anne Højer Simonsen

Anne Højer Simonsen

Vicedirektør

Rikke Lysberg Bernbom

Rikke Lysberg Bernbom

Fagleder, Lokal og regional klimapolitik