DI Mener:

En grønnere og mere bæredygtig udvikling

Danmarks kommuner spiller en stor og vigtig rolle i den grønne omstilling.

Danmarks 98 kommuner spiller flere roller i den grønne omstilling – både som myndighed, medejer af forsyningsselskaber, som virksomhed og geografi samt besidder af en kæmpe indkøbsmuskel.

Den klimaindsats der foregår lokalt er en solid trædesten til det videre arbejde med grøn omstilling. I dag udgør det offentlige indkøb 415 mia. kr. årligt, knap 1/6-del af BNP.

Hermed kan offentlige indkøb flytte på den grønne efterspørgsel, men som det er nu, går den grønne omstilling i det offentlige indkøb alt for langsomt. Virksomhederne kan ikke se de politiske hensigter i de konkrete offentlige udbud.

Vi skal op i tempo og skala, og derfor foreslår DI, at:

  • 100 pct. grønne offentlige indkøb (jf. beskrevne kriterier).
  • De største offentlige indkøbsorganisationer skal sætte mål og dokumentere indsatsen (som de store virksomheder – CSRD).
  • Indføre testzoner, hvor nye grønne løsninger får plads og iværksættere lukkes ind.

Med det udgangspunkt har DI udviklet 11 anbefalinger, som styrer skarpt på de indsatser, der bør ske på lokalt plan i Danmark for at komme længere frem i omstillingen.

Du kan læse vores 11 konkrete anbefalinger herunder samt vores udspil om grønne offentlige indkøb.