DI Mener:

Kommunal erhvervspolitik

Global konkurrenceevne starter lokalt: De lokale rammevilkår er afgørende for, om virksomhederne kan skabe vækst og arbejdspladser.

Hvis virksomhederne skal klare sig i den globale konkurrence og fortsætte med at skabe vækst og private arbejdspladser i Danmark, så er forholdene i virksomhedens hjemkommune af afgørende betydning.

Det handler om alt fra skatter og afgifter til sagsbehandlingstid og adgangen til kvalificeret arbejdskraft.

Et lokalt erhvervsliv, der skaber arbejdspladser og skattekroner i kommunekassen, er en forudsætning for, at kommunerne kan tilbyde borgerne den bedste service. Kommunen og virksomhederne har derfor en fælles interesse i, at der er gode forhold for virksomhederne.

DI mener, at kommunerne skal fokusere på følgende seks områder:

Adgangen til kvalificerede medarbejdere
Kommunerne skal have fokus på at øge udbuddet af kvalificerede medarbejdere og gennem jobcentrene levere den bedst mulige service til virksomhederne. Jobcentrene bør samarbejde på tværs af kommunegrænser, så virksomhederne får et større rekrutteringsgrundlag.

Kommunal sagsbehandling
Kommunerne skal sikre, at sagsbehandlingen på miljø-, byggesags- og sygedagpengeområdet er hurtig og kompetent, så virksomhederne oplever færre forsinkelser og administrative byrder. Forsinkelser på f.eks. byggesager kan betyde tab af både ordrer, omsætning og arbejdspladser.

Infrastruktur og transport
Kommunerne skal sikre, at der er velfungerende kommunalt vejnet samt kollektiv trafik, så medarbejdere og produkter effektivt kan transporteres fra A til B. Tilgængelighed kan være afgørende for, om virksomhederne kan levere til tiden eller tiltrække medarbejdere med de rigtige kompetencer.

Kommunale skatter, afgifter og gebyrer
Kommunerne skal sænke skatter og afgifter, der mindsker incitamentet til at placere, udvikle og udbygge virksomhederne i kommunen. Det gælder erhvervsskatter som dækningsafgift og grundskyld samt afgifter og gebyrer på f.eks. byggesager

Fysisk planlægning
Kommunen skal sikre, at der et stort udbud af lokale erhvervsgrunde, og at byplanlægningen giver plads til både by- og erhvervsudvikling. Det er vigtigt, at kommunenhar en klar strategi for, hvor beboelse og erhverv placeres, så der ikke opstår problemer med f.eks. støjgener

Brug af private leverandører
Kommunen skal gøre det nemt og overskueligt for private leverandører at byde på kommunale opgaver, så borgerne får den bedst mulige kvalitet får skattekronerne. F.eks. skal det være let for virksomhederne at danne sig et overblik over regler og kommende udbud.

Hanne Schou

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3618
  • Mobil +45 2949 4673
  • E-mail hsu@di.dk