DI Mener:

Et fokus på LGBT+-området er vigtigt

Danske virksomheder har brug for alle dygtige og talentfulde medarbejdere uanset deres køn eller seksuelle orientering.

Alle kompetencer og ressourcer skal i spil, så danske virksomheder kan tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft og de bedste talenter. Mangfoldighed er en ressource, som kan bidrage til virksomheders udvikling, succes og vækst.

DI’s arbejde med mangfoldighed handler om at udfolde og drage nytte af vores forskelligheder til gavn for forretningen og for den enkelte medarbejder. Det gælder naturligvis også LGBT+-medarbejderen. Når vi skaber rum for åbenhed og respekt for forskellighed ude i virksomhederne, får vi flere tilfredse medarbejdere – og flere tilfredse medarbejdere skaber værdi for virksomhederne. Det er en win-win-situation for alle parter.

Hver tiende medarbejder er en LGBT+-person

Man regner med, at ca. hver tiende person i den danske befolkning er LGBT+-person. Derfor er det vigtigt, at de danske virksomheder skaber en inkluderende arbejdspladskultur, som kommer alle medarbejdere til gode – også LGBT+-medarbejderen. Det kræver bl.a., at virksomhederne forholder sig til, hvordan de bedst muligt favner LGBT+-medarbejdere og undgår diskrimination, krænkende handlinger og stigmatisering i arbejdslivet.

Er det ikke ligegyldigt i jobsammenhæng, om man er LGBT+?

I princippet jo. Men de fleste taler ikke kun om arbejde, men også om privatliv på deres arbejdsplads.

Når medarbejdere taler om deres privatliv på arbejdspladsen, ”springer de faktisk ud”, dvs. synliggør deres kønsidentitet eller seksuelle orientering. Det sker f.eks. ved at fortælle, hvad man har lavet i weekenden med sin familie, eller når man har fotos af familien stående på skrivebordet. Når heteroseksuelle ”springer ud”, er det de færreste, der lægger mærke til det, idet majoriteten af befolkningen er heteroseksuelle.

Mange bøsser, lesbiske og biseksuelle er ikke synlige som seksuel minoritet, med mindre de vælger at ”springe ud”, men for nogle transpersoner er udspringet mere åbenlyst, når de springer ud og præsenterer en fremtoning, der er i overensstemmelse med deres kønsidentitet.

Danske virksomheder har brug for alle dygtige og talentfulde medarbejdere uanset deres køn, seksuelle orientering eller kønsidentitet. DI mener, at det er vigtigt at skabe et godt og rummeligt arbejdsmiljø, der favner bredt og sikrer alle medarbejderes trivsel. Når medarbejdere trives, er sygefraværet ofte lavere, produktiviteten højere og personaleomsætningen lavere.

Mikkel Haarder

Mikkel Haarder

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3574
  • Mobil +45 2577 9161
  • E-mail miha@di.dk