DI Mener

KLS PurePrint A/S: Vil være verdens grønneste trykkeri

KLS PurePrint A/S har en ambition om at være verdens grønneste og mest bæredygtige trykkeri. Det skal ske gennem målrettet og strømlinet anvendelse af den cirkulære tankegang, Cradle to Cradle og FN’s Verdensmål.

Foto: KLS PurePrint A/S

Hvordan bliver KLS PurePrint naturpositive?

At påbegynde udformning af biodiversitetstiltag behøver hverken at medføre øget ressourcetræk, administrative byrder eller interessekonflikter i grønne samarbejder, ifølge Kasper Larsen, kommerciel direktør hos KLS PurePrint.

Udbygningen af KLS PurePrint’s grønne profil består af tre målsætninger, alle med fokus på udbygning af naturpositive tiltag:

Første målsætning omhandlede udbygning af grønne tiltag på KLS PurePrint’s egen matrikel. Det udmøntede sig i et samarbejde mellem KLS PurePrint og Danmarks Naturfredningsforening, som havde til formål at nytænke KLS PurePrint’s grønne arealer med fokus på biodiversitet.

Anden målsætning var en udvidelse af sådanne tiltag til lokalområdet. I samarbejde med de øvrige lokale virksomheder og Hvidovre Kommune har det medført, at ca. 50.000 kvadratmeter jord er lagt ud til øgning af biodiversitet, gennem braklægning og såning af vilde blomster, omkring Avedøre Holme per dags dato.

Tredje og sidste målsætning udgør en yderligere udbygning af den hidtidige strategi med en ambition om inklusion af KLS PurePrint’s leverandører i 2023.

Dertil hører at målene udgør fokusområder, som KLS PurePrint fortsat vil blive ved med at optimere ud fra et naturpositivt perspektiv.

Grønne netværk og ressourcer

For KLS PurePrint har netværk været afgørende, i forbindelse med implementering af naturpositive tiltag. Derfor har KLS PurePrint etableret et netværk, i samarbejde med Hvidovre Kommune samt de øvrige virksomheder, som ligesom KLS PurePrint har adresse på Avedøre Holme.

Netværket er inddelt i arbejdsgrupper, som hver beskæftiger sig med bæredygtighed ud fra områder såsom vedvarende energi, inddragelse af skoler i lokalområdet i form af ansættelse af lærlinge, minimering af restaffald m.m.

KLS PurePrint deltager som del af netværket i ti møder om året og derudover fem-seks arbejdsgruppemøder. Om hvorvidt samarbejdet er ressourcetungt, udtaler Kasper Larsen følgende:

- En af hindringerne er at være sikker på, at vi gør det rigtige. Alle er nervøse for at gøre noget, som dybest set har den modsatte effekt, end det man tror, og der er vi som virksomhed og i netværket kommet frem til, at dét vi gør, det gør vi med så meget indsigt som vi kan samle. (…) Derfor er det så vigtigt at få spredt de erfaringer, der er, og få sikret at andre er opmærksomme på de her ting fra starten af, så man ikke skal starte forfra.

Tidl. Miljøminister Lea Wermelin besøgte i maj 2022 Avedøre Holme for at se hvorledes virksomhederne og Hvidovre Kommune arbejder sammen i biodiversitetsprojektet.

Foto: Af KLS PurePrint A/S

Specialiseret viden som grundlag for tiltag

For KLS PurePrint har den største udfordring været at finde balancen mellem tiltag, som gav mening for KLS PurePrint selv, for netværket, for naturen og for omverdenen. Derfor valgte KLS PurePrint og netværket at søge viden fra specialister, som kunne gøre dem klogere på fordele og ulemper ved konkrete tiltag. På den måde sikrede netværket sig et stærkt vidensgrundlag bag tiltag og beslutningsprocesser. 

Og netop det stærke, specialiserede vidensgrundlag har derfor også gjort det lettere for netværket at tage stilling til kritik fra lokalområdet. I den sammenhæng anlagde KLS PurePrint fra start en kommunikationsstrategi, som indebar oplysning om biodiversitetstiltag til lokalbefolkningen for at forebygge eventuelle misforståelser – et eksempel var skiltning i rabatterne, som forklarede braklægningen og dens biodiversitetsfremmende formål, ”(…) så folk ikke bare gik ud fra, at græsslåmaskinen var gået i stykker.” Og tilbagemeldingerne var overvejende positive. 

Modsatrettede interesser har medført yderligere inddragelse af eksperter

Hvad angår samarbejdet, kan Kasper Larsen ikke pege på ulemper såsom interessekonflikter. Det begrundes med, at interessekonflikter også har medført inddragelse af ekspertviden, som kun har bidraget til større indblik i fordele og ulemper omkring de pågældende forslag og dermed styrket vidensgrundlaget bag tiltagene.

- En af hindringerne er at være sikker på, at vi gør det rigtige. Alle er nervøse for at gøre noget, som dybest set har den modsatte effekt, end det man tror, og der er vi som virksomhed og i netværket kommet frem til, at dét vi gør, det gør vi med så meget indsigt som vi kan samle. (…) Derfor er det så vigtigt at få spredt de erfaringer, der er, og få sikret at andre er opmærksomme på de her ting fra starten af, så man ikke skal starte forfra, udtaler Kasper Larsen. 

Fakta

For KLS PurePrint har bæredygtighed længe været en prioritet – beslutningen om at blive verdens grønneste trykkeri blev taget i 2007, og kimen til beslutningen blev allerede lagt i 1990’erne, hvor trykkeriet blev certificeret i henhold Svanemærket samt ISO 9001 og ISO 14001. Det har blandt andet medført, at trykkeriet yderligere blev CO2-netrual-certificeret i 2009, som det første trykkeri i Skandinavien og som en del af ambitionen ville KLS PurePrint levere samme kvalitet til samme pris som traditionelle tryksager, hvilket trykkeriet opnåede i 2015 med Cradle to Cradle-miljøcertificeringen.

Relateret indhold