Elysium Nordic ApS - Pyrolyse kan skabe ny værdi af udtjente dæk

Ved at opføre et pyrolyseanlæg kan Elysium Nordic være en af de første virksomheder i verden til at genvinde materialet, carbon black fra udtjente dæk. Fra 2021 kommer Elysium Nordic til at genvinde 9.000 tons carbon black fra 30.000 tons udtjente dæk, hvilket vil give en årlig CO2 reduktion på op til 18.000 tons.

Elysium Nordic

Elysium Nordics pyrolyseanlæg er indbegrebet af fremtidens genanvendelsesteknologi. Dette skyldes, at det essentielle og forstærkende materiale i dæk, carbon black, kun kan genvindes fra udtjente dæk gennem pyrolyse.

Carbon black er et sort pulver af kulstof, som primært produceres af olie. Der kræves mellem 1,5 og 2 liter olie for at producere et kilo carbon black, og det udgør mellem 25 og 30 procent af dæks materialesammensætning. Ved at udvinde carbon black fra udtjente dæk, kan man undlade at bruge olie til fremstilling af carbon black til nye dæk.

Pyrolyse muliggør en cirkulær forretningsmodel

Elysium Nordic kan genanvende udtjente dæk ved brug af pyrolyse. Her opvarmes dækkene i et iltfrit miljø og nedbrydes til materialerne, olie, gas, stål og carbon black, som separeres fra hinanden. 

Gassen og dele af olien vil blive brugt til at drive Elysium Nordics pyrolyseanlæg, hvilket vil gøre virksomheden selvforsynende med termisk energi. Overskudsvarmen forventes at blive ledt ud i fjernvarmenettet. Resten af olien vil blive solgt som bio-brændstof, ligesom stålet og carbon black vil blive solgt til genanvendelse i blandt andet nye dæk. Derfor vil der ikke være noget spildprodukt fra anlægget.

Pyrolyseanlæg kan sikre europæiske arbejdspladser

Der ligger et stort potentiale i at opføre pyrolyseanlæg i EU foruden en reduktion af importen af carbon black. Det vil skabe nye virksomheder og arbejdspladser, som ikke kun bidrager til den europæiske økonomi, men også vil hjælpe europæiske gummi- og dækproducenter med at mindske deres CO2-aftryk.

Elysium Nordics pyrolyseanlæg vil stå færdigt i 2021 på Nyborg Havn, hvor ca. 30 medarbejdere vil blive beskæftiget.

__________________________________________________________

Fordele

  • Genvunde carbon black har et CO2-aftryk, som er 80% lavere end den af virgin carbon black. De 9.000 tons carbon black, som vil genvindes hos Elysium Nordic, når anlægget står færdigt i 2021, vil alene spare atmosfæren for omkring 18.000 tons CO2 årligt og vil spare omkring 65.000 tønder olie om året.
  • Elysium Nordic bliver selvforsynende med termisk energi, da gas og noget af olien fra pyrolysen vil drive anlægget, hvilket betyder, at der ikke er noget spildprodukt.
  • Den genvundne carbon black svarer til den mængde, som eksisterer i de dæk, der bliver pyrolyseret. Derfor kommer kvaliteten af det genvundne materiale til at være sammenlignelig med ny carbon black.

__________________________________________________________

Udfordringer

  • Dækindustrien er en relativ konservativ industri. Det har indtil for nylig gjort det svært at få industrien til at introducere genvundne materialer på trods af åbenbare muligheder og fordele.
  • Eftersom pyrolyseanlægget i Nyborg er det første af sin slags, er finansiering mere kompliceret end ellers.
  • Det forventeligt meget stærke cash flow i Elysium Nordic vil på sigt kunne relateres til udviklingen i oliepriserne, hvorfor cash flowet vil være forbundet med en vis volatilitet.

 

Elysium Nordic og cirkulær økonomi

Elysium Nordics hjemmeside Elysium Nordic og Business Europe

Relateret indhold