DI Mener

GENTRÆ: Et cirkulært alternativ til nyt træ

I Danmark kommer 40 pct. af alt affald fra byggeriet. Det vil projektet GENTRÆ forsøge at gøre op med ved at fremme cirkulære løsninger i bygge- og anlægssektoren gennem indsamling, rensning og salg af brugt træ fra byggepladser.

Bag projektet GENTRÆ stod parterne STARK, SOLUM og Golder, der gik sammen om at arbejde for at introducere genbrugsmaterialer i danske byggemarkeder. Det ville de gøre på en måde, der skulle gøre det både nemt og naturligt at købe genbrugte byggematerialer frem for nye. Siden hen har STARK selv overtaget konceptet.

Fra affald til genbrug

Konceptet GENTRÆ er en indsamlingsordning for midlertidigt brugt byggepladstræ, såsom brædder, lægter, stolper og plader. Ideen er at gøre det både muligt og let for byggepladser at levere deres brugte træ til genbrug frem for til forbrænding eller anden genanvendelse.

Konkret bestiller byggepladser minimum to U-jern, som er metalstativer, byggepladsen kan fylde med deres brugte byggepladstræ i stedet for at smide det i en affaldscontainer. Når U-jernet er fyldt, kan byggepladsen bestille en afhentning, hvorefter STARK tjekker, tilretter og pakker træet til gensalg i deres byggemarkeder, hvor det kan købes side om side med nyt træ. Konceptet er dermed både en måde for byggepladser at reducere deres affaldsmængde og samtidig et cirkulært alternativ til nyt træ for STARKS kunder.

Både økonomisk og klimamæssigt attraktivt

STARK tilbyder efterfølgende byggepladser, der har benyttet sig af GENTRÆ, at få tilsendt en rapport over hvilke mængder træ, som er blevet afleveret til GENTRÆ, og de CO2 besparelser, der i den forbindelse kan dokumenteres. Her kan STARK dokumentere en CO2 reduktion på 45 kg CO2-eq/ton træ. Derudover kan de dokumentere en CO2-eq reduktion på 455 kg pr. ton krydsfinerplader, der erstatter plader hentet inden for Europa, og en besparelse på 1 ton CO2-eq pr. ton krydsfinerplader, som erstatter plader hentet uden for Europa.

Udover at fokusere på deres kunders potentielle CO2 reduktioner, har STARK også sørget for, at GENTRÆ skal fremstå som en attraktiv økonomisk løsning, ved at gøre det billigere for byggepladsen at betale for at aflevere deres brugte træ til STARK fremfor til genbrugspladser. STARK har derfor valgt at byggepladserne fast skal betale 600 kr. pr. fyldt u-jern med brugt træ, hvilket gennemsnitligt svarer til 1 tons træ. Denne pris inkluderer alt fra levering af U-jernet, afhentning af det fyldte U-jern og den videre behandling og sortering af det brugte træ.

Dette er ifølge STARK mellem 120 og 350 kr. billigere pr. ton, end hvis byggepladsen i stedet skulle betale de typiske affaldsomkostninger, der er forbundet med håndtering af brugt byggepladstræ for en byggeplads.

GENTRÆ får nyt liv hos TAMU

Projektet GENTRÆ leverer dog ikke blot genbrugstræ til de danske byggemarkeder og byggepladser. STARK har også indgået et samarbejde med TAMU, som er en arbejdsmarkedsuddannelse for 18-30 årige, der grundet sociale eller personlige vanskeligheder er uden for arbejdsmarkedet.

Gennem samarbejdet med STARK er flere TAMU-centre landet over involveret i forskellige GENTRÆ-projekter. Her leverer STARK GENTRÆ og frasorteret træ til TAMU, hvorefter eleverne enten skærer træet i længder, maler og pakker det eller genbruger det til bygning af konstruktioner såsom skure, borde og bænke.

GENTRÆ og eleverne fra TAMU har også været involveret i et projekt i forbindelse med lanceringen af Danmarks første Circularity Gap Report, som viste, at Danmark kun var 4 pct. cirkulær. I den forbindelse havde eleverne fra TAMU bygget 25 store trækasser af STARKS frasorterede træ og farvet en af disse grøn for at illustrere de 4 pct.. Kasserne blev, som vist i videoen herunder, placeret på Christiansborgs slotsplads, hvor de var med at sætte fokus på vigtigheden af en cirkulær omstilling. Derfor blev træet i kasserne selvfølgelig hentet af STARK igen, så det kan komme i brug igen i andre projekter.

Fra GENTRÆ til Rent-Wood til GENWOOD

I dag er GENTRÆ dog langt fra det eneste koncept med fokus på genbrug af træ hos STARK. Som en udspringer af konceptet GENTRÆ har STARK udviklet en Take-Back ordning for GENTRÆ, som de kalder Rent-WOOD. Her tilbyder STARK sine kunder at købe det træ, kunderne kun bruger midlertidigt ude på byggepladserne, såfremt kunderne selv sorterer træet efter STARK’s sorteringsvejledning. Rent-Wood er dermed en mulighed for, at STARK’s kunder, til gengæld for at bruge tid på sortering af deres brugte træ, både reducerer deres affald og får en økonomisk gevinst, der ellers ville have været en udgift til affaldshåndtering.

Udover at fokusere på reduktion af træaffald hos STARK’s egne kunder, har de også vendt blikket tilbage i værdikæden med deres koncept GENWOOD. GENWOOD konceptet går ud på at upcycle træ, som ellers ville være frasorteret under produktionen på grund af for korte længder eller knaster. I stedet for at dette træ anvendes til energiproduktionen, henter og videresælger STARK det, så det kan få nyt liv i byggeriet.

Udfordringer: Tid, plads og penge

En af de centrale udfordringer ved STARK’s genbrugskoncepter er, at det alt andet lige er hurtigere at skære træ i stykker end at skrue det fra hinanden, så det kan bruges igen. For selvom både koncepterne GENTRÆ og GENWOOD er konkurrencedygtige, når det kommer til prisen for både afhentning af byggepladstræ og efterfølgende indkøb af det genbrugte træ, så ligger de store udfordringer i den tid og plads, som byggepladserne skal bruge på håndteringen af det brugte træ.

Alle STARK’s genbrugskoncepter er dermed afhængige af, at byggepladserne kan se nok værdi i koncepterne til at ville bruge både tid og plads på at skille træet ad, så materialerne kan få nyt liv og blive en vigtig brik i omstillingen til en mere cirkulær og bæredygtig byggebranche.

Læs mere om GENTRÆ

Læs mere om GENTRÆ her.

Relateret indhold