DI Mener

Plus Pack A/S – Genanvendelige emballageløsninger, der bidrager til den cirkulære økonomi og reducerer CO2

Plus Pack vil udvikle 100 pct. genanvendelige emballageløsninger uden CO2-emissioner, og virksomheden bruger verdensmålene som drivkraft i forretningsstrategien.

Plus Pack er en danskejet, international virksomhed med hovedsæde i Odense. Virksomheden designer, udvikler og producerer emballageløsninger til fødevareindustrien og er en af Europas førende emballagevirksomheder med salg til mere end 50 lande globalt.

Plus Packs kernestrategi og målsætning om 100 pct. genanvendelige emballageløsninger

Gennem arbejdet med FN’s verdensmål har Plus Pack forpligtet sig til at udvikle bæredygtige og genanvendelige emballageløsninger, der bidrager til en cirkulær økonomi og samtidig reducerer CO2. Helt konkret har de sat et mål om at udvikle 100 pct. genanvendelige emballageløsninger uden CO2-emissioner.

Plus Pack har taget et grundigt kig på, hvor genanvendelige råmaterialerne er i forhold til den nuværende sorterings- og genanvendelsesteknologi. Konkret betyder det, at mindst 85 pct. af virksomhedens plastprodukter i 2019 er lette at genanvende. De resterende 15 pct. kan også genanvendes. Det bliver det ikke i dag i store dele af EU, fordi de indsamlede mængder af plastfraktionerne er for små. Derfor vil Plus Pack udfase og erstatte dem med råmaterialer, der er lette at genanvende. 

Emballageløsninger i aluminium kan genanvendes igen og igen og 

Udover emballageløsninger i plast, producerer Plus Pack også emballageløsninger i aluminium. Aluminium er et meget bæredygtigt materiale, da det allerede genanvendes i de nuværende sorterings- og genanvendelsesanlæg og kan genanvendes uendeligt.

Aluminium bliver – i modsætning til andre materialer – genanvendt uanset, om det kasseres som restaffald eller, om det sorteres og sendes til genanvendelse. Det betyder, at de realiserede genanvendelsesrater på aluminium i såvel Danmark som i Europa er meget høje sammenlignet med andre materialetyper. I Danmark genanvendes mindst 88 pct. af alle emballager i aluminium. CO2-besparelsen ved at genanvende aluminium er 95 pct. i forhold til udvinding af ny aluminium.

Viden forpligter

Udover de nævnte tiltag har ledelsen i emballagevirksomheden besluttet, at der skal deles ud af den viden, som Plus Pack har opbygget siden 1914. Det skyldes, at viden forpligter, mener Camilla Haustrup Hermansen, som er direktør og medejer af Plus Pack. Der eksisterer mange myter og fordomme om emballage, så folk vælger ofte til eller fra ud fra antagelser og følelser frem for fakta.

Plus Pack og Camilla Haustrup Hermansen har derfor etableret Emballageskolen, hvor de uddanner både medarbejdere og kunder samt deler fakta og viden om materialer, som kan hjælpe til omstillingen til en cirkulær økonomi.

____________________________________________________________________________________________________________________

Fordele:

  • Plus Packs vision om 100 pct. genanvendelige produkter og produktion med genanvendte materialer medfører reduceret CO2-udslip.
  • Plus Packs emballageløsninger er med til at reducere madspild. Det sikres ved at designe løsninger, der fokuserer på længere holdbarhed for maden, genlukkelige løsninger og emballage i skræddersyede størrelser efter slutbrugerens behov.
  • Aluminium bidrager til den cirkulære økonomi ved at være 100 pct. genanvendelig.  Sorterings- og genanvendelsesfaciliteter er allerede på plads og forfines til stadighed.

____________________________________________________________________________________________________________________

Udfordringer:

  • Adgang til genanvendt plast i en høj kvalitet er i dag begrænset, da der er mangel på ensartet kvalitet og sorterings- og genanvendelsesfaciliteter.
  • Fokus på genanvendelige materialer kræver mere dokumentation og data fra Plus Packs leverandører, og det kan være en udfordring at finde leverandører, der kan leve op til Plus Packs krav om øget transparens i værdikæden.
  • Plus Pack er med til at finde fremtidens løsninger og materialer, men virksomheden bevæger sig ind på et område, hvor der ikke nødvendigvis findes så mange løsninger endnu. Det kræver øget adgang til genanvendelige ressourcer fra f.eks. husholdningsaffaldet. 

Plus Pack og cirkulær økonomi

Plus Packs hjemmeside BusinessEuropes casebank

Relateret indhold