DI Mener

DI og Vandvisionen

Vandvisionen er et af DI's initiativer, der skal understøtte DI’s målsætning om at øge dansk vandteknologieksport. DI's holdning til nationale initiativer er, at der skal skabes innovation på vandområdet for at løse de store problemer på vandområdet, der opleves på global plan.

Vandvisionen 2025

Visionen er, at Danmark i 2025 skal være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger, og at Danmark i 2025 har fordoblet eksporten af vandteknologi i forhold til 2014. Derfor skal Danmark udbygge sin position som vækstcenter for de smarte vandløsninger, som verden har brug for.

De danske løsninger skal:

 • øge menneskers muligheder for at få adgang til rent vand og sanitet,
 • øge vandforbrugende virksomheders konkurrenceevne gennem effektive vandløsninger,
 • fremme optimal brug af vandressourcer,
 • føre til renere globale vandmiljøer,
 • sikre befolkninger mod oversvømmelser og stormflod og
 • øge eksporten vandteknologier samt skabe væsentligt flere jobs i Danmarks vandsektor.

Danmark har midlet til at løse globale vandproblemer

Vand eller mangel på samme er i dag og de næste mange årtier en af verdens største udfordringer - også adresseret i FN’s verdensmål. Rent og sikkert vand samt adgang til vand er forudsætningen for udvikling af bedre livsvilkår og fortsat vækst for mennesker og erhvervsliv. Adgang til vand er vital for at kunne forebygge voldsomme globale, økonomiske, politiske og menneskelige kriser.

Danmark har både et ansvar og en væsentlig styrkeposition i at levere intelligente og effektive vandløsninger. Vi har i Danmark førende teknologiproducenter, rådgivere og entreprenører på vandområdet, og vi har en effektiv vandsektor. Men konkurrencen er hård. Vi skal derfor blive bedre til at sælge vores viden og teknologi, hvis vi fortsat skal være blandt de førende lande på vandteknologiområdet.

Vandvisionen er udviklet i samarbejde mellem Dansk Industri, Miljø- og Fødevareministeriet, Dansk Miljøteknologi og DANVA på baggrund af et Vandtopmøde, som organisationerne afholdte den 25. februar 2015.

Vandvisionens handlingsplan

Handlingsplanen identificerer de handlinger og aktiviteter, som skal iværksættes for at understøtte visionen. Et af de vigtigste elementer i handlingsplanen er at fordoble den danske eksport. Det skal ske ved at udvikle teknologier og løsninger der kan:

 • skabe energineutralitet i hele vandkredsløbet,
 • minimere vandtab i drikkevandsforsyningen,
 • effektivisere vandforbruget
 • og skabe en ny generation af renseanlæg, der udnytter ressourcerne i spildevandet.

DI arbejder for en effektiv vand- og spildevandsforsyning med høj forsyningssikkerhed, kvalitet og en kostægte prissætning, der skaber plads til innovation af nye løsninger. Løsninger til klimatilpasning og håndtering af spildevand udgør en vigtig eksportsektor, og DI mener, at Danmark bør gå ambitiøst efter store markedsandele.

Danske virksomheder har unikke kompetencer og løsninger, der matcher mange af de alvorlige globale problemstillinger, der eksisterer indenfor vandområdet, og der eksisterer derfor betydelige eksport- og vækstmuligheder indenfor sektoren.

Vandvisionen

Læs mere om Vandvisionen her.

Vandvison 2025's hjemmeside Vandvision 2015
Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3935
 • Mobil +45 2027 5245
 • E-mail molo@di.dk
Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand

 • Direkte +45 3377 3685
 • Mobil +45 2949 4407
 • E-mail sej@di.dk