DI Mener

DI’s globale vandanalyse

Læs DI's globale vandanalyse og få indblik i 50 prioritetsmarkeder, som DI vurderer, din virksomhed kan udnytte. Analysen bygger på de største eksportpotentialer for drikkevand, spildevand og klimatilpasningsløsninger.

DI’s analyse giver dig indsigt i hvilke internationale markeder, der har størst vedvarende markedspotentiale for eksportører af vandteknologiløsninger på kommercielle vilkår. Gennem en struktureret tilgang har DI kortlagt markedspotentialer og vurderet danske virksomheders konkurrencekraft.

Indblik der kan hjælpe dig

DI’s globale vandanalyse giver dig et overblik over 50 prioritets-markeder, som alle køber danske vandteknologiske løsninger. Gennem en kort markedsprofil på hvert land kan du få et hurtigt overblik over markedstrends som bl.a. omfatter:

 • Vurdering af nuværende markedsstørrelse.
 • Estimat af de enkelte landes forventede investeringer i vandsektoren inden for drikkevand og spildevand.
 • DI’s vurdering af hvorvidt danske vandkompetencer og hvert markeds behov matcher og dermed en vurdering af markedets åbenhed overfor danske vandteknologiløsninger.
 • En kort sammenfatning om markedstrends for håndtering af drikkevand, spildevand og klimatilpasning.
 • En oversigt over relevante myndigheder og andre regulatoriske nøglespillere på vandområdet.

For den enkelte virksomhed vil prioriteringen ud fra kompetencer og markedsadgang være individuelt, men DI’s analyse søger ud fra en struktureret tilgang at give hver virksomhed et udgangspunkt for at fortage egne vurderinger af aktraktiviteten af markederne.

Analysen er gennemført i forhold til en vurdering af de vedvarende kommercielle muligheder, samt betalingsevne/-villighed i de enkelte lande. Det er ikke en analyse af donorbaseret afsætning eller andre midlertidige tiltag.

Analysen er udarbejdet i et samarbejde på tværs af DI’s miljøpolitiske og internationale afdelinger med vurdering og indspil fra en række af DI’s medlemsvirksomheder.

Baggrund for analysen

Nedenfor følger fire hovedbaggrunde for udførelsen af DI's globale vandanalyse:

1. DI’s globale vandeksportanalyse er først og fremmest gennemført for at understøtte Vandvisionen. Vandvisionen blev vedtaget i 2015 med et ønske om at fordoble eksporten af dansk vandteknologi mellem 2014 til 2025 og samtidig skabe 4.000 nye arbejdspladser i Danmark.

2. Samtidig er Danmark et lille marked omkranset af vand, og vi har i den forbindelse lært at udnytte de ressourcer, vi har til rådighed og beskytte vandmiljøet bedst muligt mod forurening. Vi er kendt for at lave solide og højteknologiske løsninger.

3. Analysen er gennemført for at give et redskab til at prioritere og koordinere fremtidige markedstiltag og giver dermed DI’s vurdering og input til såvel ministerier, organisationer som medlemmer.

4. FN har vedtaget 17 Verdensmål (de såkaldte SDG’er), hvoraf ét specifikt adresserer vand. Dertil kommer, at en stor del af de øvrige verdensmål også er berørt af landenes forpligtelser til at sikre rent vand, spildevandsrensning og styrke indsatser som håndtere effekterne af klimaændringer.

Metode

Ved en struktureret markedsanalyse har vi skabt større gennemsigtighed og synliggjort de globale markedspotentialer i en prioriteret rækkefølge fra 1 til 50.

Vi har taget udgangspunkt i: 

 • En kvantitativ analyse af 190 landes makroøkonomiske indikatorer.
 • Danmarks nuværende eksport for vandteknologi.
 • World Bank Group’s Ease of doing business.
 • World Bank’s Government Effectiveness Index.
 • Transparency International’s Corruption Perceptions Index.

På baggrund heraf er de 50 mest attraktive kommercielle markeder behandlet i detaljer.

DI har udført en kvalitativ analyse på de markeder, hvor vi allerede har danske aktiviteter og hermed fået bekræftet vores udvælgelse af 50 prioritetsmarkeder for danske virksomheder. I dette arbejde har DI også inkluderet data fra Global Water Intelligence (GWI).

Metoden bag DI's globale vandeksportanalyse

Se endvidere en kort introduktion til metoden her.

Metoden

Matrix over bedst tilgængelige markeder for danske virksomheder

Vand er et centralt element i bæredygtig udvikling, hvorfor mange lande kan lære af og hente inspiration fra danske vandteknologiske løsningsmodeller. Men hvor er behovet størst, hvor er der ressourcer til en optimal løsning, og hvilke lande er bedst tilgængelige for danske virksomheder?

Det har DI ud fra et sæt antagelser kortlagt i en matrix her: 

Analyserne

Prioriteringen af markederne fremgår i de enkelte markedsprofiler nedenfor. Som DI-medlem har du adgang til samtlige markedsprofiler. Som ikke-medlem har du adgang til tre markedsprofiler.

Du finder alle analyserne her.

Markedsprofiler (offentligt tilgængelige)

 • Estonia
 • Kenya
 • Qatar

Markedsprofiler (for DI's medlemmer)

 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • China
 • Czech Republic
 • Egypt
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Hong Kong
 • Hungary
 • India
 • Indonesia
 • Iran
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Japan
 • Kenya
 • Lithuania
 • Malaysia
 • Mexico
 • Netherlands
 • Norway
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Qatar
 • Romania
 • Russia
 • Saudi Arabia
 • Singapore
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States of America
 • Vietnam

Du finder alle analyserne her.

Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

Miljøpolitiske tiltag

Jeppe Falck

Jeppe Falck

Seniorchefkonsulent

Etablering, rådgivning og forretningsudvikling