DI Mener:

Energi til fremtiden

DI ønsker en ambitiøs og markedsbaseret grøn omstilling i Danmark og EU, som skal sikre adgangen til billig, bæredygtig og stabil energi.

En ambitiøs, bæredygtig og omkostningseffektiv grøn omstilling står højt på den politiske dagsorden i både Danmark og EU. Danmark har i dag en førerposition som teknologisk pionerland inden for grøn omstilling - med en effektiv fremstillingsindustri samt en energiindustri med ”State of the Art” produkter indenfor vedvarende energi, energieffektivitet og energisystemløsninger.

En ambitiøs grøn omstilling sikres bedst med en bred politisk energiaftale. Det vil give sikkerhed om retningen og give virksomhederne mulighed for at planlægge deres fremtidige investeringer i grønne løsninger.

For en lille åben økonomi som den danske er det også vigtigt med velfungerende fælles europæiske rammer.  Danmark er energimæssigt i stadig stigende grad afhængig af et samspil med vores nabolande.

En ambitiøs energi- og klimapolitik

DI mener, at den grønne omstilling først og fremmest skal tage udgangspunkt i en ambitiøs og markedsbaseret dansk energi- og klimapolitik.

Udbygning med vedvarende energi og energieffektivisering i Danmark skal ske omkostningseffektivt. Det skal  baseres på markedsbaserede udbud og afregningsvilkår, som sikrer investeringssikkerheden.

Tilsammen skal der skabes et energisystem, hvor produktion og forbrug hænger bedre sammen. Produktionen af energi skal med andre ord i højere grad tilpasses de tidspunkter og sektorer, hvor der er behov for energien. Dette vil også understøtte klimaindsatsen på tværs af sektorer, herunder at kunne opfylde det danske mål om en 39 procents reduktion af drivhusgasser i 2030 for transport, landbrug og bygninger.

En sikker og billig energiforsyning

Energiforsyningen skal være effektiv og billig og i videst muligt omfang ske markedsbaseret. Det betyder, at aktiviteter, der ikke er naturlige monopoler, i videst mulige omfang skal konkurrenceudsættes.

Reguleringen af de naturlige monopoler i vores forsyningssektorer skal ske på en måde, så aktører, der finder ekstraordinære effektiviseringer, får en økonomisk gevinst.

Derudover skal Danmark samarbejde med sine naboer i Europa og bruge fælles EU regulering.

Energi skal kunne bevæge sig uhindret indenfor EU’s grænser i lighed med andre varer. Derfor er der brug for et stærkere europæisk energimarked. Der er eksempelvis brug for investeringer i el-forbindelser mellem landene og samarbejde om udbygning med vedvarende energi i områder som Nordsøen.

Det vigtigste fælles virkemiddel er EU’s CO2-kvotesystem. Det har været udfordret af lave og ustabile priser, men medlemslandene arbejder på at sikre en mere robust kvotepris og en tilstrækkelig beskyttelse af de konkurrenceudsatte kvotesektorer. Det vil fremme en omkostningseffektiv udbygning med vedvarende energi.

Eksport, forskning og udvikling skal styrkes

Dansk eksport af energiteknologi- og service udgør mere end 80 mia. kr. årligt. I takt med at markedet for energiteknologi vokser, stiger potentialet for danske virksomheder. Med de rigtige initiativer kan vi understøtte virksomhedernes eksport indsats. Det strategiske myndighedssamarbejde på energiområdet med væsentlige hovedmarkeder og vækstlande skal styrkes yderligere.

En ny energiaftale skal have en national strategi for Danmarks forsknings- og innovationsindsats. Det skal sikre, at danske energivirksomheder er i verdenseliten, når det kommer til forskning og innovation. Det vil styrke virksomhedernes konkurrencekraft. Det forudsætter også, at danske energivirksomheder har adgang til de bedste talenter og tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, så kompetenceniveauet i energiindustrien kan blive løftet.

Troels Ranis

Branchedirektør