07.05.19 DI Mener Nyheder

Store besparelser at høste på energiforbruget

Energistyrelsen har netop lanceret en række temasider om energieffektivisering for produktions- og fremstillingsvirksomheder på Sparenergis hjemmeside. Siderne indeholder en række gode eksempler og vejledninger, som skal hjælpe og inspirere danske virksomheder til at komme i gang med at optimere og effektivisere deres energiforbrug.

Energistyrelsen stiller nu erfaringer og best practices med energieffektiviseringer til rådighed. Erfaringerne er samlet på syv temasider, der er målrettet fremstilling- og produktionsvirksomheder. Der er indsamlet erfaringer med energieffektivisering vedrørende:

  • Inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg
  • Ventilation og udsugningsanlæg
  • Køle-, trykluft- og vakuumanlæg
  • Varmegenindvinding og udnyttelse af overskudsvarme
  • Ovne og smelteprocesser
  • Energiledelse og medarbejderinddragelse
  • LEAN og produktivitet

Når virksomheder optimerer og effektiviserer energiforbruget kan det være med til at reducere omkostningerne til energi her og nu samt i de næste mange år.
Når virksomheden udnytter sine energiressourcer optimalt, forbedrer det virksomhedens konkurrenceevne. Det er godt for både bundlinjen og den grønne omstilling. Med energieffektiviseringer er der ofte også en række andre fordele i form af forbedret indeklima, øget medarbejdertilfredshed, øget sikkerhed og meget mere.

Læs mere

Læs Energistyrelsens pressemeddelelse her.

Du kan finde temasiderne, guides og vejledning til at komme godt i gang og eksempler på, hvordan andre virksomheder har grebet deres projekter an her.

 

Sofie Laurentzius Nielsen

Sofie Laurentzius Nielsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3173
  • Mobil +45 2857 8778
  • E-mail soln@di.dk

Relateret