03.06.19 DI Mener Nyheder

Kronik om energilagring

Hvis Danmark skal i front, når det gælder den grønne omstilling, bliver vi nødt til at forske grundigt i lagring af energi.

Partierne i Folketinget skal have ros for, at de har sat gang i en effektiv grøn omstilling af det danske samfund. Men når folketingsvalget er afholdt, bør vi sætte farten yderligere op. Til gavn for klimaet og til gavn for beskæftigelsen i Danmark. Det kan for eksempel ske ved at styrke forskningen i energilagring.

En af de største udfordringer i vores tid er at finde de rigtige bæredygtige løsninger på klimakrisen. En af de centrale ting, vi har brug for at finde ud af, er, hvordan vi kan lagre store mængder energi.  Universiteterne og virksomhederne er i fuld gang, men der er brug for en meget større og mere samlet indsats.

Derfor foreslår vi at etablere  et nationalt forskningscenter for energilagring.

På en gennemsnitlig dag i Danmark kommer omkring halvdelen af den strøm, vi bruger, fra sol og vind.  Og på vindrige dage producerer vindmøllerne langt mere, end danskerne kan forbruge. 

Fremtidens energisystem

I de kommende år vil andelen af grøn strøm stige – ikke mindst fordi det i dag er væsentligt billigere at opføre en vindmølle end at bygge et kraftværk.

Men hvis vi skal nå op på 100 procent grøn strøm, kræver det løsninger, som vi ikke kender i dag. Solceller og vindmøller producerer som bekendt kun strøm, når solen skinner og vinden blæser. Derfor skal vi blive i stand til at lagre energien, så vi kan bruge den senere.  Effektiv lagring af el - direkte eller indirekte ved at omdanne den til anden form for energi - er en ekstrem vigtig brik i det puslespil af initiativer, der skal gøre os i stand til at løse klimakrisen.

Mange lande forsker intensivt i at lagre energi. Nogle forsøger at optimere de traditionelle batterier, som vi kender fra mobiltelefoner og elbiler. Andre forsker i syntetiske brændsler, der kan erstatte traditionelle brændstoffer til for eksempel biler. Herhjemme har energiselskabet SEAS-NVE indviet et stenlager. Det består af sten, som bliver opvarmet til 600 grader ved hjælp af overskydende el fra vindmøller. Når der er behov for energien igen, bliver varmen ledt gennem en generator, som skaber strøm. Restvarmen bliver sendt ud i de lokale boliger gennem fjernvarmenettet. Det er et konkret og smart bud på, hvordan det kan gøres.

Danmark skal i front

Der er brug for mange forskellige løsninger i fremtidens energisystem, og SEAS-NVE er blot et eksempel. Heldigvis er DTU, Aarhus Universitet og virksomheder som Haldor Topsøe godt i gang med at forske i, hvordan man effektivt kan lagre energi. Men ud over de eksisterende forskningsprojekter er der brug for et nationalt center, som kan styrke udviklingen af nye teknologier til at konvertere og lagre energi.  Vi foreslår, at centret bliver ledet af DTU i et tæt samarbejde med andre danske universiteter og industrien. Og det bør bygge bro til internationale universiteter.

Det skal bidrage med relevant viden og teknologi til danske virksomheder, og det skal uddanne ingeniører og forskere, så de får de nødvendige kompetencer. Det vil direkte afspejle sig i en bedre grøn omstilling af Danmark og sikre grønne arbejdspladser til alt fra faglærte til højtuddannede.

Forskningen på centret skal have som mål, at investeringer i lagring kan skaleres op, så de bliver rentable og skaber arbejdspladser og vækst, og de kan bringe Danmark i front, når det handler om at lagre energi.

I de senere år har vi været gennem en fantastisk udvikling. Solceller og vindmøller er blevet mere effektive, og priserne er faldet. Alt tyder på, at den udvikling vil fortsætte, så vedvarende energi bliver stadig billigere og dermed mere konkurrencedygtig.  Udviklingen skyldes ikke mindst, at danske forskere og virksomheder tidligt interesserede sig for de muligheder, der ligger i at udnytte energien i vinden.

Forskning skal prioriteres

Næste kapitel i den grønne omstilling skal skrives nu. Det handler om, hvordan vi lagrer den vedvarende energi, og det er vigtigt, at vi er med til at skrive det.

Vælgerne har allerede valgt klimaet som det vigtigste emne i valgkampen. Hvis politikerne vil træffe beslutninger, der batter noget i forhold til klimaforandringerne, bør vi som samfund prioritere forskning i lagring af energi.

Det er der gode forretningsmuligheder i, og det kan være et bidrag fra danske virksomheder til den grønne omstilling af vores klode.

Behovet for at lagre energi er enormt over alt i verden, og det bliver kun større i fremtiden.

Kronikken blev bragt i Børsen den 3. juni 2019.  

Skrevet af:

Kim Graugaard, fungerende adm. direktør, DI, Claus Jensen, formand, Dansk Metal, og Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi

Relateret indhold