Foto: Getty
24.06.19 DI Mener Nyheder

PSO-tariffen sat til 0 i 3. kvartal 2019

PSO-tariffen sænkes til fra 2,1 øre pr. kWh i 2. kvartal til 0 øre pr. kWh i 3. kvartal 2019.

Energistyrelsen oplyser, at PSO-tariffen fastsættes til 0 øre pr. kWh i 3. kvartal 2019. Dette er et lille fald fra 2. kvartal 2019, hvor PSO-tariffen udgjorde 2,1 øre pr. kWh, og et markant fald fra 3. kvartal 2018, hvor tariffen udgjorde 8,6 øre pr. kWh.

Faldet hænger dels sammen med lavere behov for støtte til støtteberettiget produktion som følge af en højere elpris. Dels er er produktionen typisk lavere i 3. kvartal, hvilket yderligere reducerer udgifterne til støtte.

Hertil danner den gradvise overførsel af støtte til finansloven, udfasning af grundbeløbet samt øget overdækning yderligere grundlag for det markante fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019.

Samlet set vurderer Energistyrelsen at den gennemsnitlige PSO-tarif vil udgøre 4,2 øre pr. kWh i 2019 mod 11,9 øre pr. kWh i 2018.

Læs mere om fastsættelsen af PSO-tariffen for 3. kvartal på Energistyrelsens hjemmeside her.

Louise Bank

Louise Bank

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3518
  • Mobil +45 6165 5546
  • E-mail loba@di.dk

Relateret indhold