19.12.19 Miljø, energi og klima Høringssvar

Dec. 2019: DI høringssvar vedr. lovforslag om udvidet producentansvar

Høringssvaret er struktureret i to dele. Første del forholder sig udelukkende til producentansvar for emballager, anden del forholder sig udelukkende til eksisterende producentansvar.

Emballage

Emballageaffald skal finde vej i ny produktion og helst produktion af nye emballager. Det er udgangspunktet i en cirkulær økonomi, og det er grundsætningen i DI’s høringssvar.

For at opnå dette må alle dele af loven understøtte, at affaldsindsamling og behandling målrettes den voksende efterspørgsel på genanvendt materiale, som allerede findes i dag.

Det skal naturligvis ske under hensyntagen til borgere, miljøet, producenter og myndig-heder. Følgende høringssvar tager udgangspunkt i, hvordan den tankegang fremmes i alle led lige fra lovrammen til skraldespanden.

Centrale budskaber

  • Producenterne spiller en fuldkommen central rolle i producentansvaret. Det bør ty-deligt kunne læses i bemærkningerne samt gerne i lovteksten, at den rolle ikke alene er finansiel men også praktisk.
  • Det er en forudsætning for effektiv genanvendelse i høj kvalitet, at der er ensrettet sortering ved forbrugeren, og derfor bør producentansvaret tænkes sammen med de branchefælles sorteringsstandarder.
  • Hvis det er ønsket fysisk at kunne håndtere (sortere og genanvende) emballageaffald i Danmark fra 1. januar 2025, så er det DI’s vurdering, at det er nødvendigt, at centrale bekendtgørelser udstedes væsentligt tidligere end primo 2023.

Nedenfor kan du finde link til det fulde høringssvar.

Julius Møller Meilstrup

Julius Møller Meilstrup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4619
  • Mobil +45 2348 1809
  • E-mail jumm@di.dk