20.06.19 Miljø, energi og klima Høringssvar

Jun 2019: Høringssvar til rammenotat om EU-Kommissionens forslag om ændring af dele af PRTR-forordningen

DI har modtaget rammenotat om Kommissionens forslag til ændring af indberetningskrav og formater under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR).

Forslaget går dels på at ændre indberetningsterminerne, dels at ændre frivillighedsstatus for en række parametre samt at indføre en ny oplysningsparametre.

Hvad angår indberetningsterminerne kan en opdateret indberetningsterminsserie sandsynligvis realiseres, hvis det er den rette IT-struktur til stede. Den kompetente, nationale myndigheds kapacitet til at kvalitetssikre oplysninger fra virksomheder bør til passes, så fristerne kan overholdes.

Ændring af frivillighedsstatus for en række parametre er stærkt kritisk. Parametrene har ikke tidligere været anvendt i Dansk praksis.

Nedenfor kan du læse hele høringssvaret.

Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk