08.04.19 Miljø, energi og klima Høringssvar

Mar. 2019: Fingerplan 2019 i høring DI's bidrag

Indledningsvist finder DI anledning til at bemærke, at den endelige version indledningsvist bør henvise til Planlovens formålsparagraf, evt. med et genoptryk af den, så den overordnede målsætning med planlægningen lægges som ramme om arbejdet.

Det er en generel udfordring i disse år, at kommunerne individuelt søger finansiering til deres økonomi ved at tiltrække et indkomstskattegrundlag med boligbyggeri, og at denne udfordring "parkeres" i planlægningen under planlovens rammer. Tillige skal det bemærkes, at størstedelen af kommunerne i fingerplanområdet, og i særlig grad i de geografisk indre dele af området, ikke blev geografisk påvirket af kommunalreformen 2007. Det har betydet, at den tværkommunale koordinering af planlægningstiltag i dag alene er varetaget med Fingerplanen. Dette er to væsentlige årsager til de udfordringer, vi løbende møder på det kommunale planlægningsområde.

Nedenfor kan du læse hele høringssvaret.

Morten Løber

Morten Løber

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk