DI Mener Nyheder

Apr. 2019: DI's høringsbidrag (jr.nr 2018-12416) til bekendtgørelse om vandindvinding

DI har modtaget materialet om ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning i høring og takker for muligheden for at bidrage til materialet. DI sender her sine bemærkninger. Det undrer umiddelbart, at bekendtgørelsen ikke er blevet screenet eller miljøvurderet efter reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. Her henviser DI f.eks. til konsekvenserne af den belgiske vindmølledom. Der er i høringsbrevet ikke redegjort for ministeriets afgørelse om, at bekendtgørelsen ikke bliver miljøvurderet. Det er i høringsbrevet alene anført, at ”i lighed med i dag, vil kommunerne fortsat skulle foretage en konkret vurdering, blandt andet for at iagttage gældende lovgivning i øvrigt.

Link til høringssvar

Her kan du læse hele høringssvaret.

DI's høringsbidrag til bekendtgørelse om vandindvinding