08.04.19 Miljø, energi og klima Høringssvar

Apr. 2019: DI's høringsbidrag (jr.nr 2018-12416) til bekendtgørelse om vandindvinding

Det undrer umiddelbart, at bekendtgørelsen ikke er blevet screenet eller miljøvurderet efter reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. Her henviser DI f.eks. til konsekvenserne af den belgiske vindmølledom.

Der er i høringsbrevet ikke redegjort for ministeriets afgørelse om, at bekendtgørelsen ikke bliver miljøvurderet. Det er i høringsbrevet alene anført, at ”i lighed med i dag, vil kommunerne fortsat skulle foretage en konkret vurdering, blandt andet for at iagttage gældende lovgivning i øvrigt.

Nedenfor kan du læse hele høringssvaret.

Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk