29.04.19 Miljø, energi og klima Høringssvar

Apr. 2019: DI høringssvar om beregning, kontrol og rapportering af data om genanvendelse af husholdningsaffald

DI skal indledningsvist takke for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende data om genanvendelse af husholdningsaffald, om end det havde kvalificeret høringssvaret at have adgang til at læse det bagvedliggende forslag.

Gode data er en nødvendighed for at målrette indsatsen for at nå de ambitiøse mål i affaldsdirektiverne og dermed nå målsætningen om en cirkulær økonomi. Noget tyder på, at EU-landene i dag opgør affaldsmængder – og formentlig også genanvendelse – meget forskelligt, og DI finder det afgørende med en ensartet tilgang til opgørelsesmetoder.

Nedenfor kan du læse hele høringssvaret.

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk