07.05.19 Miljø, energi og klima Høringssvar

Maj 2019: Høringssvar til rettelser af bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndterings- virksomhed

DI har modtaget høringsmaterialet, som omfatter rettelser af seks bekendtgørelser som konsekvens af bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed. DI’s bemærkninger til de enkelte bekendtgørelser følger nedenfor.

Bekendtgørelsen om standardvilkår

DI bemærker, at § 1, stk. 2 og 3 henviser til, at der skulle være tre bilag til bekendtgørelsen. Der synes umiddelbart kun at være to bilag.
DI tilslutter sig ophævelse af afsnit 17, 18 og 20-22.
DI tilslutter sig ophævelse af afsnit 23-27 og 29.

Bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg

DI tilslutter sig sammenhængen vedrørende § 36, stk. 3.
DI tilslutter sig den foreslåede parallellisering af emissionsgrænseværdier for fyrings-anlæg større end 5 MW.

Nedenfor kan du læse hele høringssvaret.

Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk