12.06.19 Miljø, energi og klima Høringssvar

Maj 2019: Høringssvar om udkast til ændring af bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

DI har modtaget Energistyrelsens udkast til ændring af bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, herefter Energisparebekendtgørelsen. DI har i fællesskab med Dansk Energi, Dansk Erhverv og Dansk Fjernvarme indgivet høringssvar. Parterne takker for muligheden for at kommentere på udkastet.

I det fælles høringssvar pointeres det, at Forsyningstilsynet har skabt alvorlig tvivl om fortolkningen af Energisparebekendtgørelsen for så vidt angår kravene til dokumentation af omkostninger, og om forståelsen af reglerne om markedsmæssighed af aftaler, som net- og distributionsvirksomheder indgår med uafhængige koncerneksterne parter. Samtidig hersker der usikkerhed om vilkårene ved nedlukning af Energispareordningen. Derfor fremhæves det også i det fælles høringssvar, at det er afgørende, at der skabes ro omkring Energispareordningens sidste år og dermed virksomhedernes grundlag for at agere i markedet.

Nedenfor kan du læse hele høringssvaret.

Sofie Laurentzius Nielsen

Sofie Laurentzius Nielsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3173
  • Mobil +45 2857 8778
  • E-mail soln@di.dk