20.09.19 Miljø, energi og klima Høringssvar

Høringssvar: fluorstoffer i fødevarekontaktmaterialer (FKM) af pap og papir

Emballageindustrien og DI har modtaget udkast til bekendtgørelse om fødevarekontakt-materialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

Emballageindustrien takker for muligheden for at bidrage til materialet. Nedenstående bemærkninger afgives på vegne af Emballageindustrien – en del af DI.

I udkastet er der indført et dansk særforbud mod anvendelse af fluorstoffer i fødevarekontaktmaterialer (FKM) af pap og papir. EU er danske forbrugeres bedste forsvar imod uønsket kemi, og af samme grund finder Emballageindustrien det ærgerligt, at der ikke er harmoniserede regler for FKM af pap og papir på EU-niveau.

Nedenfor finder du link til det fulde høringssvar.

Julius Møller Meilstrup

Julius Møller Meilstrup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4619
  • Mobil +45 2348 1809
  • E-mail jumm@di.dk