24.09.19 Miljø, energi og klima Høringssvar

Sep. 2019: Høringssvar til forslag til lov om ændring af vandsektorloven og selskabsskatteloven

DI har den 23. august 2019 modtaget ovennævnte forslag i høring. Ændringerne der fremgår af høringen, er første del af udmøntning af den politiske aftale om en justeret vand-sektorlov, der er vedtaget af et samlet Folketing, undtagen Alternativet, den 22. november 2018.

DI hilser den politiske aftale velkommen, og finder, at den lægger op til en justering af reglerne, så nogle af lovens nuværende uhensigtsmæssigheder håndteres bedre. Denne høring udmønter kun enkelte dele af aftalen. DI har ikke specifikke bemærkninger til disse dele...

Nedenfor finder du link til hele høringssvaret.

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand & Klimatilpasning

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk