26.09.19 Miljø, energi og klima Høringssvar

Sep. 2019: Høringssvar til lovforslag om forbud mod gratis udlevering af bæreposer og forbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer

DI vil gerne indledningsvist takke for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende lovforslaget om reduktion af forbruget af bæreposer. Der henvises flere steder i lovforslagets bemærkninger til målsætningen om at fremme cirkulær økonomi og at fjerne plast fra naturen. DI er meget enig i begge målsætninger.

Cirkulær økonomi er en vigtig dagsorden for danske virksomheder og efter vores mening bl.a. en af de vigtige trædesten til at nå Danmarks ambitiøse klimamål. Ligeledes bakker vi fuldt og helt op om synspunktet om, at plast ikke hører hjemme i naturen.

DI anerkender, at forbud mod tynde plastposer vil betyde, at færre tynde plastposer pr. definition vil lande i naturen eller andre steder. Ligeledes er det ikke usandsynligt, at krav om betaling for bæreposer i detailhandlen vil reducere forbruget. Vi tvivler dog på, at plastbæreposer skulle være det største problem inden for kategorien henkastet affald i Danmark, og samtidig er vores prioritet, når det gælder om at fremme cirkulær økonomi, genanvendelse...

Nedenfor finder du link til det fulde høringssvar.

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk