02.03.20 Miljø, energi og klima Høringssvar

Mar. 2020: Høring om udpegning af organ til modtagelse af harmoniserede oplysninger i sundhedsmæssige nødsituationer

DI noterer, at Miljøstyrelsen udpeges som organet, der skal modtage de harmoniserede oplysninger. Vi antager, at Giftlinjen nemt kan tilgå de oplysninger, der er nødvendige for at udføre deres rådgivning, selvom de ikke specifikt nævnes i bekendtgørelsen.

DI er tilfredse med, at det er via ECHA’s PCN portal indberetningerne skal foretages. Det er dog ærgerligt, at det ikke har været muligt, at slå det nye system sammen med indberetningerne til Produktregisteret. Det er ikke ”agil erhvervsrettet regulering”, at visse virksomheder skal indberette stort de samme informationer om produkter til professionel og industriel brug to steder.

Nikolai Stubkjær Nilsen

Nikolai Stubkjær Nilsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3641
  • Mobil +45 2128 8825
  • E-mail nisn@di.dk