10.06.20 Miljø, energi og klima Høringssvar

Jun. 2020: Høring af debatindlæg om udlægning af områder omkring Aarhus Havn, der er udsat for lugt

Landbrug & Fødevarer (L&F), Danske Shipping- og Havnevirksomheder (DSHV) og DI repræsenterer et bredt udsnit af dansk erhvervsliv samt en række af de virksomheder, som er beliggende i Aarhus, og som har interesser i havnens fremtidige udvikling.

Først og fremmest skal vi takke for, at Aarhus Kommune har sendt debatindlægget i høring, så alle parter har mulighed for at komme med bemærkninger og kvalificere planerne yderligere af udlægning af områder, der er udsat for lugt, og hvor der ved Erhvervsministeren kan søges dispensation til byggeri af boliger.

Vi har også stor forståelse for, at Aarhus Kommune ønsker plads til at udvikle byen, herunder med etablering af yderligere beboelsesområder. For os er det imidlertid afgørende, at byudviklingen også rummer plads til udvikling af byens eksisterende virksomheder og til den infrastruktur og det erhvervsområde af national betydning, som havnen udgør. Her mener vi, at den skitserede plan i debatoplægget, giver anledning til bekymringer.

Læs det fulde høringssvar i linket nedenfor.

Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk