22.06.20 Miljø, energi og klima Høringssvar

Jun. 2020: Høring af "New EU Strategy on Adaptation to Climate Change"

DI finder, at den nye EU strategy on Adaptation to Climate Change er et vigtigt redskab til at koordinere og skabe fokus på behovet for klimatilpasningstiltag i hele EU. Det er vigtigt både for befolkningen, virksomheder, miljø og infrastruktur samt for danske virksomheder.

DI opfordrer til, at arbejdet med strategien får høj bevågenhed i Regeringen, da det er vigtigt for befolkningen, virksomheder, miljø og infrastruktur samt for danske virksomheder, der er i front på at levere de løsninger, der kan afbøde klimaændringerne.

Vi kan også oplyse, at DI forventer at bidrage med svar på den igangværende konsultation, der har deadline den 20. august 2020. Vi modtager derfor meget gerne det høringssvar, som afsendes fra Danmark.

Vi skal opfordre til, at det danske høringssvar også reflekterer de markedsmuligheder, der vil være for danske virksomheder og rådgivere. Derfor er det vigtigt, at strategien sikrer, at de enkelte lande reelt prioriterer klimatilpasningsinvesteringer.

EU’s strategi for klimatilpasning er selvfølgelig tætforbundet til en række eksisterende di-rektiver og forordninger. Blandt de meget oplagte er oversvømmelsesdirektivet og den nye forordning om genbrug af spildevand, samt en række direktiver, som det pt. overvejs at revidere. Det gælder byspildevandsdirektivet, vandrammedirektivet og IE direktivet. Alle tre direktiver rummer oplagte muligheder for at styrke efterspørgslen efter effektive her-under energieffektive løsninger og teknologier.

Læs det fulde høringssvar i linket nedenfor.

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk