26.06.20 Miljø, energi og klima Høringssvar

Jun. 2020: Høring over museumsbekendtgørelse, jf. nr. 19/02019

DI kan tilslutte sig ændringen af bekendtgørelsens § 9. DI vil dog benytte lejligheden til at opfordre ministeriet til at sikre en ensartet indrapportering af regnskabsoplysninger i et format, der efterfølgende muliggør, at de indrapporterede økonomioplysninger såsom salg fra butik, entre og lign. kan benyttes til udarbejdelsen af museumsøkonomisk statistik.

DI takker for at være indbudt til at bidrage ved hæringen af bekendtgørelsen men konstaterer, at der tilsyneladende er gået noget galt ved udsendelse/modtagelsen af mail herom. DI er først blevet opmærksom på høringen ved udsendelsen af erindringsmailen, og i øvrigt tak herfor. Derfor sender DI først sig høringsbidrag nu.

En mere struktureret og ensartet indberetning vil gøre det muligt at samkøre de indberettede oplysninger med data fra Danmarks Statistik og dermed danne grundlag for et statistik materiale, som museerne kan gøre brug af i deres forretningsudvikling.

DI ser positivt på forslaget om at ændre §§ 11-16. Dog vil vi bemærke, at ministeret bør udarbejde fælles retningslinjer med mindstekrav for de forretningsgange, som det med det foreliggende udkast til bekendtgørelse foreslås, at museerne udarbejder. Disse retningslinjer skal der henvises til i bekendtgørelsen, eller de skal direkte fremgå heraf. Ellers vil der ikke være noget grundlag for, at disse regler kan håndhæves indholdsmæssigt overfor museerne.

Læs det fulde høringssvar i linket nedenfor.

Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk

Relateret indhold