01.10.20 Miljø, energi og klima Høringssvar

Okt. 2020: DI høringssvar vedr. sorterings- og indsamlingsvejledning

DI glæder sig over den kommende ensretning af sortering og indsamling nationalt. Det vil sikre større og mere ensartede affaldsstrømme og gøre det muligt at målrette investeringer i danske sorterings- og genanvendelsesløsninger. På den måde skabes rammer, der gør det muligt at øge genanvendelsen og forbedre kvaliteten i de genanvendte materialer.

Da udviklingen inden for både sorterings- og genanvendelsesteknologier samt design af produkter og emballage går hurtigt i disse tider, så er der behov for løbende revision af sorterings- og indsamlingsvejledningerne. Der er allerede varslet to kommende revisioner i høringsmaterialet, men DI opfordrer til et fast årligt tjek af vejledningerne sammen med relevante aktører. Der bør derfor nedsættes en følgegruppe, som kan bistå Miljøstyrelsen i forbindelse med revision af vejledningerne – et arbejde, der skal koordineres med det kommende producentansvar for emballage.

Vejledning om sorteringskriterier for husholdninger

DI bakker generelt op om sorteringskriterierne og ser frem til ensartet sortering i hele landet. Et par spørgsmål rejser sig dog. Hvordan tænkes sorteringskriterierne formidlet til forbrugere, virksomheder og kommuner? Som vejledningen fremstår nu, virker det mest som vejledningsmateriale til kommuner og affaldsaktører. Det bør sikres, at vejledning/kommunikation til borgere og virksomheder sker med udgangspunkt i de nationale sorteringskriterier.

Det bør overvejes, om Miljøstyrelsen skal samle op på ofte stillede spørgsmål fra borgere og virksomheder, så det kan indgå i revision af vejledningen...

Læs det fulde høringssvar i linket nedenfor.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk