01.10.20 Miljø, energi og klima Høringssvar

Okt. 2020: DI høringssvar vedrørende affaldsbekendtgørelsen

DI høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om affald samt udkast til bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet: Ændringerne følger bl.a. af klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. En plan som DI ser frem til at få implementeret i konkret lovgivning, og som vil sikre mere og bedre genanvendelse i Danmark.

Når ændringerne i affaldsaktørbekendtgørelsen også kommer på plads, vil den nye organisering af affaldssektoren sætte skub i opbygning af en genanvendelsessektor i Danmark. DI ser derfor frem til, at de øvrige elementer af klimplanen kommer på plads.

Hurtig implementering af aftalen er afgørende

Skal vi nå de ambitiøse visioner i klimaplanen for affaldsområdet, så skal der turbo på. Det kræver en hurtigt implementering af aftalens elementer, hvis vi skal have opbygget en genanvendelsessektor i Danmark, sætte skub i cirkulær økonomi, genanvende 80 pct. af plasten mv. DI kan forstå, at implementering af aftalen vil komme i etaper over de næste mange år, og at den nye organisering og rollefordeling reelt først vil være implementeret i lovgivning tæt på 2030. Det vil fastholde status quo i mange år og derfor opfordrer vi til at implementere aftalen langt hurtigere. Det er afgørende for at komme i mål med visionerne.

Implementeringen bør ske i tæt koordinering mellem de to involverede ministerier. Desuden opfordrer DI til etablering af en følgegruppe med inddragelse af interessenter i forhold til implementeringsprocesessen. Følgegruppen kan være fælles for Miljø- og Fødevareministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, så det samlede billede vendes med interessenterne...

Læs det fulde høringssvar i linket nedenfor.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk