19.11.20 Miljø, energi og klima Høringssvar

Nov. 2020: DI’s bemærkninger til lovforslag om udvidet producentansvar på engangsplast

DI er kommet med bemærkninger til lovforslaget, der implementerer dele af engangsplastdirektivet ved at etablere producentansvarsordninger for 8 engangsplastprodukter, herunder særligt producentansvar for oprydning af henkastet affald.

Implementering af engangsplastdirektivet

Engangsplastdirektivet blev vedtaget med en hidtil uset hast, og direktivet og medfølgende retsakter og vejledninger bærer præg af dette. Virksomhederne er generelt stærkt udfordrede mht. implementeringen af direktivet, da grundlæggende definitioner og vejledninger endu ikke foreligger. Som eksempel kan nævnes, at en række produkter pålægges en ny mærkning med ikrafttræden 3. juli 2020, men på nuværende tidspunkt er udformningen af mærket ikke endeligt afklaret. DI anerkender, at ansvaret herfor ligger hos EU-Kommissionen og ikke nationale myndigheder, men ikke desto mindre er det problematisk.

Generelt finder DI det tvivlsomt, om de redskaber, direktivet griber til, reelt er de mest effektive til at opnå de angivne målsætninger. Særligt er det ærgerligt, at direktivet – i modsætning til stort set alt andet, der er vedtaget på miljøområdet i de senere år – ikke har cirkulær økonomi, særligt genanvendelse, som sit omdrejningspunkt.

Når det er sagt, skal direktivet implementeres, og DI bidrager naturligvis gerne til, at det sker på en måde, så det gør så lidt skade som muligt. Heri ligger også, at DI bestemt ikke synes, at Danmark skal gå længere, end vi er forpligtet til i direktivet. Med dette for øje lægger DI vægt på:

  • Transparens. Det er nødvendigt med gennemsigtighed om affalds- og pengestrømme for at sikre opbakning til systemet. Ligeledes må udgangspunktet være faktiske mængder af henkastet affald og omkostninger til affaldshåndtering.
  • Omkostningseffektivitet. I forlængelse af ovenstående er det afgørende, at producenterne kan have tillid til, at de ikke betaler mere end højst nødvendigt for at løse den opgave, de er blevet pålagt.
  • Infrastruktur. Siden det er vanskeligt at ændre design på produkter som cigaretter eller emballage, så ingen smider det fra sig et uhensigtsmæssigt sted, bør man fokusere på at etablere infrastruktur, som muliggør, at borgerne let kan rydde op efter sig.
  • Sammenhæng. Der er betydeligt overlap med lovgivning om bl.a. andre producentansvar, og det er afgørende, at krav, definitioner mv. ikke skaber forvirring og uklarhed.

Læs det fulde høringssvar i linket nedenfor. 

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk