26.11.20 Miljø, energi og klima Høringssvar

Nov. 2020: Høringssvar af Miljøstyrelsens forslag til ændring af brugerbetalings-bekendtgørelsen

Brugerbetalingsordningen har været i kraft i omegnen af 15 år. Ordningen blev oprindelig ledsaget af kvalitetsstyringsloven, som skulle sikre kvaliteten i de leverede ydelser på lovens område.

Kvalitetsstyringslovens ledsagelse af brugerbetalingsordningen betød, at der var en balance mellem pris og kvalitet i den leverede ydelse over for brugerne. Kvalitetsstyringsloven er siden blevet afskaffet.

Staten og KL har ifølge høringsbrevet sammen vurderet, at der ikke er balance i økonomien i de områder, som brugerbetalingsordningen dækker. Miljøstyrelsen foreslår, at timesatsen for tilsyn og andre opgaver efter bekendtgørelsen ændres fra 333,22 kr. til 427,00 kr. Dette er en stigning på 28,14 pct.

DI mener ikke, at det er en acceptabel stigning på det foreliggende grundlag, som i øvrigt ifølge høringsbrevet vil placere en ekstraregning på 15 mio. kr. hos erhvervet med en meget kort frist.

Den nuværende ordning har som nævnt været i kraft i omkring 15 år, og timesatsen er alle årene blevet reguleret årligt med Finansministeriets sats herfor. Den gældende ordning blev etableret ud fra en opgørelse af opgaver og medgåede ressourcer. Brugerbetalingen blev på den baggrund fastsat til 57,79 pct. Den samlede ordning med brugerbetaling og kvalitetsstyring blev diskuteret og gennemarbejdet i et samarbejde mellem KL, staten og et antal berørte erhvervsorganisationer i regi af Virksomhedsudvalget.

I høringsbrevet fremgår, at staten og KL vurderer, at den nuværende timesats ikke er tilstrækkelig til at dække myndighedernes omkostninger til de opgaver, som er omfattet af bekendtgørelsen. DI har ikke set beregningerne og skal anmode om, at de fremlægges, så det kan vurderes, om der er grundlag for en takststigning på 28,14 pct. Der må være et eksakt grundlag for at foreslå en ny timepris på netop 427,00 kr...

Læs det fulde høringssvar i linket nedenfor. 

Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk