11.11.20 Miljø, energi og klima Høringssvar

Nov. 2020: Høringsvar til bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører, Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Her følger DIs høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. samt bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Ændringerne følger bl.a. af klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. En plan som DI ser frem til at få implementeret i konkret lovgivning, og som vil sikre mere og bedre genanvendelse i Danmark. Når alle ændringer i affaldsaktørbekendtgørelsen kommer på plads, vil den nye organisering af affaldssektoren sætte skub i opbygning af en genanvendelsessektor i Danmark. Vi ser derfor frem til, at alle elementer af klimplanen kommer på plads.

Hurtig implementering af aftalen er afgørende

Skal vi nå de ambitiøse visioner i klimaplanen for affaldsområdet, skal der turbo på. Det kræver en hurtigt implementering af aftalens elementer, hvis vi skal have opbygget en genanvendelsessektor i Danmark, sætte skub i cirkulær økonomi, genanvende 80 pct. af plasten mv. DI kan forstå, at implementering af aftalen vil komme i etaper over de næste mange år, og at den nye organisering og rollefordeling reelt først vil være implementeret i lovgivning tæt på 2030. Det vil fastholde status quo i mange år, og derfor opfordrer vi til at implementere aftalen langt hurtigere. Det er afgørende for at komme i mål med visionerne.

Implementeringen bør ske i tæt koordinering mellem de to involverede ministerier. Desuden opfordrer DI til etablering af en følgegruppe med inddragelse af interessenter i forhold til implementeringsprocesessen. Følgegruppen kan være fælles for Miljø- og Fødevareministeriet
og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, så det samlede billede vendes med interessenterne.

De ændringer, der er foretaget i høringsdokumenterne, har mest af alt karakter af konsekvensændringer efter ændring af affaldsbekendtgørelsen. De egentlige ændringer, der følger af affaldsaftalen udestår. Det er DI’s vurdering, at der allerede er hjemmel til nogle af affaldsaftalens bestemmelser, og at disse bør tages med i denne revision af affaldsaktørbekendtgørelsen.

Der hvor hjemlen endnu ikke er på plads, bør forberedelser af de politiske forhandlinger sættes i gang hurtigst muligt, så implementeringen ikke trækker i langdrag. Der er behov for en hurtig afklaring af, hvilke konkrete ændringer aftalen vil medføre, så kommuner allerede nu kan tage bestik af nye krav og rammer for udbudspligt, investeringer i kommunale sorterings- og genanvendelsesanlæg samt indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald...

Læs det fulde høringssvar i linket nedenfor.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk