24.09.20 Miljø, energi og klima Høringssvar

Sep. 2020: Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Efter gennemgang af høringsmaterialet bemærker DI, at der kun er tale om mindre justeringer i bekendtgørelsen. DI har ingen kommentarer til de foreslåede ændringer, men vil gerne opfordre Miljøstyrelsen til at vurdere om bekendtgørelsen i tilstrækkelig grad tager højde for udviklingen inden for nye genanvendelsesteknologier.

Bekendtgørelsen tager afsæt i affaldshierarkiet og har dermed som mål, at materialenyttiggøre så store dele af dækmængden som muligt. Det princip er DI enig i.

Dog vil DI opfordre til, at Miljøstyrelsen undersøger, om der findes nye behandlingsmetoder for dæk, som bør ligestilles rent tilskudsmæssigt med granulering af dæk. DI har modtaget henvendelse fra private aktører, der ikke mener, at bekendtgørelsen i tilstrækkelig grad åbner op for nye og innovative løsninger til nyttiggørelse af dæk.

Konkret ser DI gerne, at Miljøstyrelsen vurderer de aktuelle pyrolyseløsninger overfor de eksisterende løsninger i forhold til affaldshierarkiet samt en samlet vurdering af den miljømæssige bedste løsning.

Se hele høringssvaret i nedenstående link. 

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk