25.02.21 Miljø, energi og klima Høringssvar

Feb. 2021: DI og ARI’s høringsvar vedr. Handlingsplan for cirkulær økonomi

DI og ARI bakker op om de ambitiøse visioner i handlingsplanen om, at cirkulær økonomi skal være en bæredygtig vækstmotor for Danmarks næste grønne erhvervseventyr, at affaldskurven skal knækkes og at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.

DI bakker grundlæggende op om Handlingsplanen for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032.   

At de to planer for forebyggelse og håndtering af affald er samlet i én handlingsplan for cirkulær økonomi er en god idé. Det giver et samlet indtryk af den danske indsats for omstilling til cirkulær økonomi. Der fastsættes en klar og tydelig retning. Visionen er, at ”Danmark i 2030 skal være verdens førende cirkulære økonomi, der viser vej mod klimaneutralitet i 2050”.

DI og ARI bifalder, at handlingsplanen er bygget op med politik og indsatser indenfor hvert led i den cirkulære værdikæde. Der er dog et afgørende led i værdikæden, som virker lidt forsømt – forbrugerne, kunderne, borgerne. Vi kan lave fine sorteringssystemer og udvikle nye cirkulære forretningsmodeller, men uden forbrugsledet, falder det hele til jorden. 

DI og ARI opfordrer til, at der tænkes i initiativer, der kan engagere borgere i hele Danmark i omstillingen til cirkulær økonomi. Fra virksomhedernes side handler det om at gøre det cirkulære valg til det mest attraktive valg, men vi mener, at det kan hjælpes på vej med nationale indsatser.

Opsummerende er der ikke meget nyt i handlingsplanen. Med Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er der lagt mange nye spor ud i forhold til øget og bedre genanvendelse – og mindre forbrænding. Det bakker DI og ARI op om. Handlingsplanen fungerer som en fin samling af allerede foreslåede eller igangsatte tiltag indenfor affaldsforebyggelse. Men et samlet billede af indsatsen for at fremme en cirkulær omstilling i Danmark uden nye initiativer bringer os ikke i mål i forhold til at knække affaldskurven.

Link til høringssvar

Høringssvaret indeholder DI's holdning og opfordring til følgende områder i Handlingsplanen for Cirkulær Økonomi: Affald, produktpolitik, kemi, ressourceeffektivitet, grønne offentlige indkøb, cirkulære forretningsmodeller, reperation og levetidsforlængelse af produkter, genbrug, batterier, biomasse og bæredygtigt byggeri.

DI og ARI’s høringsvar vedr. Handlingsplan for cirkulær økonomi
Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold